Børn i køkkenet

Der skal være plads nok til, at rene og urene processer kan holdes adskilt og derfor er det vigtigt, at køkkenet er godt indrettet. Det sikrer både den bedste sikkerhed og det største pædagogiske udbytte for børnene. Børnenes deltagelse må heller ikke belaste køkkenmedarbejderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Lederen, sikkerhedsrepræsentanten og kostfaglige er nøglepersoner i at sikre gode, sikre forhold i køkkenet. Det er også en god idé at afklare, hvordan børnenes deltagelse i madlavningen kan indgå i det pædagogiske arbejde, så samarbejdet og trivslen mellem det pædagogiske personale og køkkenmedarbejderen bliver godt.

Børn og hygiejne

Børnene skal leve op til de samme hygiejniske krav i fødevarelovgivningen om personlig hygiejne som personalet skal: De må ikke være forkølede, have langt, løsthængende hår, de skal have nyvaskede hænder, de skal lære, at de ikke må putte fingrene i munden eller næsen og at de ikke må smage på råt kød osv. Med andre ord skal børnene instrueres og hjælpes, så maden bliver tilberedt hygiejnisk forsvarligt.