Boom i økomærker

Kost & Ernæringsforbundet har spurgt medlemmerne, hvordan det står til med omlægningen til økologi. Og hvilke udfordringer, de støder på.
Lederne fra 376 institutioner har deltaget i undersøgelsen.

Dobbelt så mange mærker

Undersøgelsen viser, at mængden af økologiske råvarer i køkkenerne stiger og stiger. Antallet af køkkener, der i dag kan få et økologisk spisemærke er mere end fordoblet på bare to år. 52 procent af institutionerne tilbereder mere end 30 procent økologiske råvarer og kan få et spisemærke. 20 procent har valgt mærket til. Mod blot 8 procent i 2012.

Mest i byerne

Undersøgelsen bekræfter den tendens, der også kommer til udtryk i andre undersøgelser: der er mest økologi i de store byer, og de små køkkener er foran de store, når det drejer sig om økologiprocent.

Indkøbsaftaler spænder ben

Selvom færre end tidligere ser økonomien som en hindring, viser undersøgelsen, at det fortsat er den største udfordring at finde pengene i budgettet til de økologiske varer.

Og selvom der er flere økologiske varer på hylderne i butikkerne end nogensinde tidligere, svarer en tredjedel af de spurgte, at det er svært at få varerne leveret, og at den største barriere er de indkøbsaftaler, der binder køkkenerne til at handle hos bestemte leverandører. 66 procent af dem, der oplever problemer med leveringen, peger på, at indkøbsaftalerne står i vejen for, at de kan få de varer, de ønsker.

Håndværket tilbage

Trods udfordringer er der bred enighed om, at økologien hæver madens kvalitet og gør brugerne mere tilfredse.

Økologien er også med til at hæve kvaliteten af arbejdsmiljøet. Og selvom det er arbejdskrævende at forarbejde de mange råvarer, er de med til at bringe håndværket og den faglige stolthed tilbage, viser undersøgelsen.

 

Kilde