Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Bortvist for en bolle

  • Jeannette Ulnits [ TEKST ] Heidi Lundsgaard [ FOTO ]

Da ernæringsassistent Ulla Arneborg en torsdag eftermiddag i december sidste år gik ud til sin bil, havde det været en arbejdsdag som alle andre de sidste otte år. Hun havde haft travlt på sin arbejdsplads og spiste på vejen en bolle fra køkkenet. Uden at ane, at hendes arbejdsliv snart skulle slutte på en rigtig ubehagelig måde. 

− En time inde i min arbejdsdag om mandagen blev jeg bedt om at komme til et møde, hvor min øverste leder, en anden mellemleder og tillidsrepræsentanten sad. Min mellemleder var ikke til stede, men de sagde, at hun havde set mig tage et brød med mig hjem. Jeg blev forbavset og forvirret, men forklarede, at det var en bolle, som jeg og en kollega havde bagt for at teste dejens hæveevne, fortæller hun.

Ingen skrevne regler

Ulla Arneborg beskriver situationen som "grotesk og chokerende".  

− Til mødet forsøgte jeg at forklare, at jeg tog initiativ til at bage en smule dej, der var til overs i stedet for at smide den ud, som vi plejer. Ude på plejehjemscafeerne får de vores boller ubagte og frosne, og jeg vidste, at de havde problemer med hævningen. Hensigten var, at min kollega og jeg skulle dele den til frokost, men vi glemte det. Da jeg skulle hjem, kom jeg i tanke om bollen og gik tilbage. Jeg fik den udleveret, mens jeg havde øjenkontakt med min mellemleder. Jeg anede ikke, jeg gjorde noget forkert, og hun kommenterede heller ikke situationen.

Ledelsen holdt imidlertid fast i, at det var et brød og bortviste Ulla Arneborg på grund af tyveri. Senere bevidnede kollegaen, at der faktisk var tale om en bolle, men det ændrede ikke ledelsens beslutning.

Der var på det tidspunkt ingen skrevne regler om, hvad man måtte og ikke måtte i forhold til mad. På arbejdspladsen var det til gengæld normalt og accepteret at tage mad fra køkkenet med sig til frokost i kaffestuen. Medarbejdere såvel som ledelse tog ofte eller dagligt boller, rugbrød, et par skiver steg og andet med til frokost. Selv chaufførerne, der kører mad ud til plejehjemscafeerne, spiste mad i bilerne, forklarer Ulla Arneborg, der i dag er på efterløn.

Fik god fratrædelsesordning

Efter at have sundet sig nogle dage gik Ulla Arneborg til forbundet.

− Jeg fik god støtte af juristen og en tryg og professionel behandling, som jeg er taknemmelig for. Men da parterne ikke kunne blive enige, tog forbundet sagen videre til en advokat. Det endte med, at min arbejdsplads frafaldt bortvisningen til fordel for en fratrædelsesordning. Jeg blev ved aftalen renset for anklagen og fik tilbudt fem måneders løn samt en månedsløn i godtgørelse for uberettiget opsigelse. Dertil kom feriepenge og pension, i alt omkring 110.000 kroner, fortæller hun.

Forbundet gik imidlertid efter fem måneders løn og tre måneders løn i godtgørelse foruden feriepenge og pension og anbefalede derfor at gå videre med sagen i Afskedigelsesnævnet. Her trak Ulla Arneborg imidlertid i bremsen, fordi hendes tidligere kolleger i så fald skulle vidne for hende. For at undgå, at de kom i klemme i forhold til ledelsen, valgte hun ikke at gå videre med sagen.

Selv mener ernæringsassistenten, at mellemlederen, som hun længe havde haft et anstrengt forhold til, greb chancen for at få hende fyret. Men det er stadig en gåde, hvorfor den øverste ledelse, som hun ellers havde det godt med, behandlede hende sådan. Det værste for hende er, at hun handlede i god tro.

− Det var ikke et frynsegode, jeg benyttede mig af. Jeg forsøgte faktisk at forbedre mit arbejde. Men mine intensioner blev fordrejet, og man stemplede mig som tyv uden at give mig en forklaring eller en undskyldning. Det var en forfærdelig måde at slutte mit arbejdsliv på, siger Ulla Arneborg. 

Sagen kort

•  Ulla Arneborg vil testsmage en bolle, som hun tager med sig efter fyraften.

•  Hun indkaldes til møde med ledelsen, der bortviser hende for tyveri.

•  Kost & Ernæringsforbundet hævder, at fyringen er uberettiget og kræver en fratrædelsesgodtgørelse.

•  Parterne kan ikke blive enige, og sagen går til advokat.

•  Bortvisningen af Ulla Arneborg frafaldes, og hun fratræder med løn og godtgørelse.

 

GUIDE ved
bortvisning

Hvis ledelsen vurderer, at en ansat haft en så uacceptabel adfærd, så ansættelsesforholdet må afbrydes straks, er der tale om en bortvisning. Bortvises en medarbejder, standses lønnen øjeblikkeligt.

Bortvisning

En bortvisning er den mest vidtgående sanktion fra arbejdsgivers side. En bortvisning kan alene komme på tale, hvis der er tale om alvorlig misligholdelse af arbejdsforholdet, hvis du har overtrådt grundlæggende regler på arbejdspladsen eller begået kriminelle handlinger.

Høringsfrist

Ingen offentligt ansatte kan bortvises, før sagen har været i høring. Derfor indledes en bortvisning − og i øvrigt enhver opsigelse − med det, der hedder ‘en påtænkt opsigelse/bortvisning’. Det betyder, at du skal have tid til at give dine skriftlige bemærkninger. Ved bortvisning er fristen kort.

Kontakt:

Kontakt straks din tillidsrepræsentant eller Kost & Ernæringsforbundet, hvis du bortvises.

Hos tillidsrepræsentanten eller i forbundet kan du få hjælp til at vurdere sagen og forhandle med din ledelse.

Er bortvisningen urimelig kan du få hjælp til at bringe sagen op i Afskedigelsesnævnet.

Kost & Ernæringsforbundet

post@kost.dk

31 63 66 00