Relateret indhold

Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse
Mette Jensen   [ TEKST ] iStock [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Høj på tilfredshed
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Henrik Frydkjær [ FOTO ]
Fagbladsartikel 15/12/2020 Her er borgerne i sikre hænder

Brud på overenskomst fik lokal forhandling til at trække ud

  • Mette Jensen   [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
    Mette Jensen [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]

Medarbejderne på Koncern Service, der leverer mad til sygehusene i Region Sjælland, har ifølge den regionale overenskomst ret til en årlig lønforhandling. Den glædede de tre tillidsrepræsentanter sig til, da de vidste, at der var lønmidler til rådighed i 2017, både til kolleger i kantinen og i køkkenet.

− Vi så frem til at forhandle tillæggene med driftschefen og to jurister fra HR-afdelingen, og vi havde kontaktet Kost og Ernæringsforbundet forud for mødet, fortæller tillidsrepræsentant Pia Skaaning Johansen om den første forhandling, der fandt sted i december 2017.

− Det gik fint. Vi fik det tillæg, vi havde forventet. Vi var opmærksomme på, at tillægget, ifølge overenskomsten, skulle omregnes til ‘nutidskroner’, og vi bad juristerne fra HR-afdelingen om råd. De forsikrede os om, at alt var, som det skulle være. Det havde vi selvfølgelig tillid til. Og vi var fornøjede, da vi gik fra mødet. Vi glædede os til at fortælle vores kolleger, at de kunne se frem til at få mere i løn, fortæller Pia Skaaning.

Tillægget var for lavt

Efter mødet orienterede tillidsrepræsentanterne forbundet om resultatet − og så viste det sig alligevel, at der var noget galt.

− På mødet var tillæggene aftalt til 6.100 kr., som ifølge vores overenskomst var et minimum. Men det viste sig, at det beløb (fastsat i 2006, red.) skal omregnes til ‘nutidskroner’, og det giver et tillæg på 7.200 kr. Ifølge vores aftale var tillægget altså 1.100 kr. under overenskomstens minimum.

− Det var lidt surt. For vi måtte jo tilbage til kollegerne for at fortælle, at der var noget galt. Faktisk skete der det, at pengene blev trukket tilbage af HR-afdelingen, efter at de var udbetalt − og uden, at vi fik besked om det. Det var ikke så populært, fortæller Pia Skaaning.

Kost og Ernæringsforbundet gik herefter ind i en længere forhandling med driftschefen og HR-afdelingen. Men det lykkedes ikke for parterne at blive enige om tillæggets størrelse. Koncern Service erkendte, at forhandlingsresultatet var overenskomststridigt og ønskede derfor, at forhandlingerne gik om.

I maj bliver tillidsrepræsentanterne derfor indkaldt til endnu et møde med ledelsen.

Et aflyst møde giver sure miner

Men da det indtil videre ikke var lykkedes at skubbe til den lokale forhandling, havde Kost og Ernæringsforbundet kontaktet Danske Regioner for at bede om et mæglingsmøde.

Det faldt ikke i god jord hos ledelsen, mener Pia Skaaning.

− Da vi kommer til mødet med driftschefen og HR, får vi simpelthen at vide, at mødet er aflyst. Uden forklaring. Så blev vi tossede. Det var slet ikke i orden. Tværtimod − det var jo ikke os, der havde regnet galt.

Færre penge til kollegerne

Mæglingsmødet mellem forbundet og Danske Regioner fik Danske Regioner til at lægge pres på ledelsen i Koncern Service. Det resulterer i, at tillidsrepræsentanterne igen bliver inviteret til forhandlinger, denne gang i august.

− Men nu ser regnestykkerne pludselig anderledes ud, fortæller Pia Skaaning. Region Sjælland har ikke længere det samme samlede beløb til rådighed til de lokale løntillæg som i foråret. Ledelsen forklarer, at nogle af pengene i mellemtiden er brugt blandt andet til lønforhøjelse til lederne. Tillæggene kan desuden først gives fra september 2018 og ikke som aftalt fra januar 2018.

Det er tillidsrepræsentanterne ikke tilfredse med, så også dette møde ender uforløst.

Tillæg med tilbagevirkende kraft

Nu er Kost og Ernæringsforbundets tålmodighed brugt op, og det ender med, at forbundet forhandler direkte med Danske Regioner på et møde, hvor hverken ledelsen i Koncern Service eller tillidsrepræsentanterne er med. 

− Resultatet er, at vi samlet set får det beløb til kollegaerne, der var aftalt i december 2017, da vi startede forhandlingerne. Og vi får det med tilbagevirkende kraft − altså fra januar 2018 − også som aftalt, forklarer Pia Skaaning. Det betyder, at tillæggene til de enkelte er højere − og svarer mindst til overenskomstens minimum. Til gengæld må de fordeles mellem færre kolleger, konstaterer hun.

− I den sammenhæng var det heldigt, at der var et par kolleger, der var fratrådt i mellemtiden, siger Pia Skaaning og tilføjer:

− Jeg tror ikke, vi ville have fået tillægget uden forbundets hjælp.

 

Forbundet rådgiver …

Artiklen er skrevet på baggrund af et interview med en leder eller en medarbejder, offentligt eller privat ansat, der har fået rådgivning af forbundet. Artiklen er et udtryk for medlemmets oplevelse af sagen. Modparten høres ikke.

 

Sagen kort:

•  Tillidsrepræsentanterne indkaldes til forhandling om lokale løntillæg.
•  De aftalte tillæg er i strid med overenskomsten, og forhandlingen skal gå om.
•  Nu er nogle af pengene imidlertid brugt, og der opstår uenighed mellem ledelse og tillidsrepræsentanter.
•  Forbundet forhandler for tillidsrepræsentanterne direkte med Danske Regioner.
•  Tillæggene udbetales efter overenskomsten – og med tilbagevirkende kraft.

GUIDE

Til lokale lønforhandlinger

Kost og Ernæringsforbundet har i regi af Sundhedskartellet indgået aftaler med regioner og kommuner om lokal løndannelse.

•  Aftalerne giver dig som tillidsrepræsentant ret til for at forhandle løntrin og tillæg.
•  Udgangspunktet er, at der skal forhandles én gang årligt.
•  Det er aftalt, at tillægget ikke kan være mindre end 6.100 kr. til ikke-ledende medarbejdere. 

Info:

Forhandlingen består af

•  En grundig forberedelse
•  Selve forhandlingen
•  Udmelding af forhandlingsresultatet
•  Evaluering af forhandlingen

Du kan læse mere om alle faser på kost.dk og i pjecen ‘Lokal løndannelse i praksis’, der er udgivet af Sundhedskartellet.

Aftaler om lokal løndannelse

På forbundets hjemmeside finder du desuden aftaler om proceduren ved lokal løndannelse i regioner og kommuner.

www.kost.dk/tillidsrepraesentant

Det er tillidsrepræsentanten, der forhandler lokal løn. Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant kan du læse om lokale lønforhandlinger her:

www.kost.dk/uden-tillidsrepraesentant

Kontakt:

Kontakt forbundet, hvis du har brug for rådgivning om lokal løn.

Det gælder også dig som tillidsrepræsentant og især, hvis du ikke kan blive enig med arbejdsgiver.

Kost og Ernæringsforbundet
31 63 66 00
post@kost.dk