Charlotte Heijkoop

Jeg hedder Charlotte Heijkoop, er 27 år, og jeg stiller op som elevrepræsentant til hovedbestyrelsen i foråret 2014.

Som ernæringsassistentelev beskæftiger jeg mig med et hav af metodikker, tilberedningsmetoder og i det hele taget praktiske gøremål i køkkenet på Testrup Højskole. Jeg nyder alt dette; det er, hvad der giver min hverdag mening og indhold i fællesskab med mine dejlige kollegaer.

Men der er også en anden side af køkkenfaget, som optager meget af min tid. Jeg læser med både fornøjelse og undren Kost & Ernæringsforbundets fagblad, og oplever oftest en uopfyldt nysgerrighed, mens jeg sidder der og bladrer; hvem står bag organisationen? Hvem træffer beslutningerne om dette og hint? Kan jeg få indflydelse?

Og så skete det! Mailen tikkede ind i min mailboks! Det er muligt at stille op som repræsentant til hovedbestyrelsen!

Jeg har under min uddannelse i Religionsvidenskab og Humanistisk organisationsudvikling på Aarhus Universitet igennem 4½ år tilbragt mange timer i forskellige elevforeninger og også siddet på formandsposten i Det Teologiske Fakultets Julerevy. 

Skiftet til maden har dermed været radikalt, men jeg fortryder absolut intet - tværtimod! Dog savner jeg at engagere mig personligt i mit fag og skabe konkrete resultater gennem debatter af problemstillinger, der i sidste ende har indflydelse på min uddannelse og fremtidige karriere. 

Udover at være nysgerrig på mit fag samt have en trang til at bidrage med debat og konstruktive tiltag har jeg også tanker om, at der er plads til udvikling inden for vores fagområde. 

Jeg sætter selv en enorm stolthed i madlavningen og det produkt, jeg er med til at skabe på min arbejdsplads. Til tider kan jeg have en fornemmelse af, at det hierarkiske system ude på de respektive arbejdspladser, har en tendens til at underkende ernæringsassistenternes dybdegående viden i metodikker, kost og selvsagt ernæringsrigtig mad. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at kæmpe for mit fag og alle dets implicerede individers stolthed. Vi kan noget som ernæringsassistenter! Og der er lige så meget brug for os, som for kokke eller diætister.

Med plads til udvikling tænker jeg også på skoledelen af uddannelsesforløbet. Jeg ligger inde med nogle innovative ideer til eksempelvis valgfagene, som jeg brænder for at få lov til at udtrykke og diskutere. Det kunne dermed også være en stor forløsning, udover at være hamrende interessant, at få lov at sidde som repræsentant i hovedbestyrelsen.

Som elevrepræsentant, vil jeg kæmpe elevernes sag, jeg vil være god til at lytte til mine medstuderende, styrke mit netværk til fordel for vores fælles interesser og ikke mindst bidrage med godt mod, gode ideer og imødekommenhed overfor folks forskelligheder.

Det skal afslutningsvist siges, at jeg bestemt ikke lægger skjul på, at både lokalforeningsarbejdet og hovedbestyrelsens virke er så spændende områder for mig, at jeg med tiden sagtens kan se mig selv sidde på andre poster. Dermed ville en plads som elevrepræsentant også være et godt springbræt til en videre karriere inden for foreningsarbejdet.