Coronavirus - hvad betyder det for dig som ernæringsprofessionel?

 

Spørgsmål og svar om corona, løn og ansættelse

 

 

Spørgsmål og svar om corona, selvstændige

 

27. marts 2020

Corona: Hjemsendte offentligt ansatte skal eventuelt afvikle fem dages frihed
Offentligt ansatte, der ikke helt eller delvist løser arbejdsopgaver i perioden frem til d. 13. april, kan blive pålagt at afholde afspadsering, fridage eller ferie i op til fem dage under hjemsendelse.

23. marts 2020

Corona-virus skaber nye regler for elever og studerende

20. marts 2020

Vigtig viden for dig, der er ansat i en kommune eller region

På grund af situationens alvor kan det betyde, at nogle medarbejdere kan blive anvist til at skulle varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter og lokaliteter.

Læs forbundets nyhedsbrev om Nye fælleserklæringer mellem Forhandlingsfællesskabet og KL og Danske Regioner

19. marts 2020

Få et par glimt fra hverdagen for ernæringsprofessionelle.
Trods et hav af udfordringer, har de fundet en ny normal, hvad enten de er sendt i venteposition, laver mad til ældre på plejehjem eller syge på hospital, eller de vejleder børn og unge i psykiatrien. De passer på andre.

 

18. marts 2020

Læs forbundets seneste nyhedsbrev om vilkår mv. 

Regeringen vil hjælpe selvstændige
Regeringen er netop kommet med et udspil til en hjælpepakke til de mange selvstændige i dansk erhvervsliv.

17. marts 2020

COVID-19 – Ny retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen til bl.a. selvstændigt praktiserende
Sundhedsstyrelsen har netop udsendt et notat om, hvilke funktioner som betegnes som kritiske, og hvilke, der for en periode ikke skal prioriteres. Det har betydning for, hvordan selvstændige praktiserende skal forholde sig.

Sundhedsfaglige - meld jer i jobbankerne
Regionerne efterlyser lige nu ekstra arbejdskraft til at håndtere corona/Covid-19 pandemien, og opfordrer alle med en sundhedsfaglig uddannelse til at stille deres hjælp til rådighed.

16. marts 2020

Sammen kan vi meget mere
Det er en udfordrende tid, som vi befinder os i disse dage. Med konsekvenser og store spørgsmål for mange.

15. marts 2020

Ny trepartsaftale kan hjælpe forbundets privatansatte medlemmer
Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter (fagforeningerne og arbejdsgiverne) indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensation til privatansatte lønmodtagere.

13. marts 2020

Situationen med Corona-smitte i Danmark udvikler sig hele tiden. Kost og Ernæringsforbundet holder sig løbende orienteret om myndighedernes tiltag og rådgiver om, hvad det får af betydning for ernæringsprofessionelles virke. Ring ind til forbundet, hvis du har spørgsmål, og hold øje her på kost.dk.

Forbundets telefoner er åbne mandag – torsdag fra 8.30 – 15 og fredag fra 8.30 – 13.30. 

Kost og Ernæringsforbundet aflyser alle kurser og arrangementer

12. marts 2020

Alle offentlige ansatte skal møde som normalt, indtil de får direkte besked om andet af deres arbejdsgiver. Hold derfor godt øje med information fra din arbejdsgiver.

Er du blandt de offentligt ansatte, som er hjemsendt, får du løn som normalt i perioden.

Kontakt forbundet på 31 63 66 00, hvis du har spørgsmål om dine forhold.

Dine løn- og ansættelsesvilkår

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har lavet en vejledning omkring de ansættelsesretlig retningslinjer i den forbindelse, som gælder for de statslige ansatte. Reglerne kan læses her.

KL har udarbejdet følgende information om Sundhedsstyrelsens styrkede indsats vedrørende COVID-19, herunder om de ansættelsesretlige konsekvenser. Du finder dem her.

Danske Regioner har udarbejdet følgende information om medarbejderes fravær i forbindelse med Coronavirus (COVID-19). Du finder dem her.

Har du spørgsmål om dine løn- og ansættelsesvilkår, så ring til Kost og Ernæringsforbundet på tlf 31 63 66 00.

Aktuelt