Corona-beredskabet kan betyde arbejdsændringer

OBS: Nyheden er ændret sidst på eftermiddagen den 15. december, da Sundheds- og Ældreministeriet meddelte, at de restriktioner, der var gældende for 69 kommuner, fra i morgen den 16. december kl.16 udvides til at gælde alle 98 kommuner.

 

Forhandlingsfællesskabet (FF) og Kommunernes Landsforening (KL) har igen indgået en aftale, de kalder det en ’fælleserklæring’, i lighed med i foråret og for kort tid siden i forbindelse med nedlukningen af Nordjylland.

Aftalen skal sikre, at det i de ramte kommuner er muligt at bede dig om at varetage opgaver i de kritiske funktioner eller opgaver, der knytter sig til de kritiske funktioner. De betyder, at du kan blive bedt om at arbejde på andre tidspunkter, andre steder og også om at påtage dig arbejde, der ligger helt uden for dit vanlige fagområde og din overenskomst.

Arbejdsændringer kræver en fleksibilitet og vilje fra din side, men også fra din arbejdsgivers side – og det skal fælleserklæringen være med til at sikre.

Ifølge aftalen mellem FF og KL:

  • skal du inddrages så tidligt som mulig og tages med på råd, hvis der skal ske ændringer i dine arbejdsopgaver
  • er det bedst, hvis ændringer af arbejdsopgaver kan foregå på frivillig basis
  • har din arbejdsgiver ansvaret for, at du får den oplæring, der er nødvendig for at varetage nye opgaver
  • skal der tages hensyn til sårbare medarbejdere

Løn og overenskomst

De eksisterende overenskomster og aftaler giver mulighed for fleksible muligheder lokalt. Der hvor ændringerne ikke kan ske inden for overenskomsterne skal de drøftes både lokalt og med de involverede organisationer.

Behovet for fleksibilitet kan opstå hurtigt og ændringer skal derfor kunne ske hurtigt. Hvis der derfor ikke på forhånd er indgået lokale aftaler og ændringerne ikke er drøftet, skal det ske senest en uge efter ændringen.

Du får din sædvanlige løn og du får udbetalt ulempetillæg, mer- og overarbejdsbetaling efter din overenskomst – som altså fortsat gælder.

Aftalens varighed

Aftalen gælder til den 10. januar Hvis regeringen forlænger aftalen for de 69 eller flere kommuner gælder også FF og KL’s aftale. Dog højst ind til den 31. januar.

 

Mere info

Du kan finde fælleserklæringen her
Og få kontakt med din regionsformand her