Corona: Hjemsendte offentligt ansatte skal eventuelt afvikle fem dages frihed

Det er meldingen i tre aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i den offentlige sektor. Aftalerne gælder:
ansatte i staten (aftalen finder du her)
ansatte i kommunerne (aftalen finder du her)
ansatte i regionerne (aftalen du finder her).

Konkret er det aftalt for både staten, kommunerne og regionerne, at ansatte, der efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts – 13. april 2020, kan blive pålagt at afvikle frihed i en periode på op til fem arbejdsdage. Aftalerne omhandler kun perioden fra 28. marts 2020 til 13. april 2020.

Som ansat ’varetager man opgaver’ og kan dermed ikke pålægges at afvikle frihed, hvis:
Man er på arbejde – enten i sin normale stilling eller i en anden stilling efter aftale med arbejdsgiver.  
Man er af arbejdsgiver blevet pålagt at kunne møde ind med kort varsel den pågældende dag.
Man er pålagt af arbejdsgiver at løse opgaver hjemmefra.
 

Du kan som ansat blive pålagt at anvende feriedage, dage fra 6. ferieuge, afspadsering og/eller flextid. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes efter ønske fra den ansatte.

Har du allerede fra 13. marts 2020 til og med 27. marts 2020 afholdt ferie, afspadsering og feriefridage, vil disse dage indgå i de fem dage. Du skal således ikke afholde nye dage oven på de dage, du allerede har holdt.

Det er vigtigt at understrege, at aftalerne er tidsbegrænsede, og skal ses som et fælles bidrag til indsatsen for at bremse de økonomiske konsekvenser ved Corona-krisen og sikre, at den offentlige sektor hurtigst muligt kan vende tilbage til normale tilstande, når samfundet åbner op igen.

Selv om aftalerne giver de lokale ledelser retten til at pålægge ansatte afholdelse af ferie, afspadsering eller flextid, så opfordrer Kost og Ernæringsforbundet ledere og ansatte til at tage en konstruktiv dialog og i videst muligt omfang imødekommer evt. særlige behov eller ønsker, herunder om fx seniordage også kan benyttes.

Feriedage, dage fra 6. ferieuge eller afspadsering mv., som den ansatte allerede har afholdt i perioden fra 13. marts 2020 til og med 27. marts 2020, medregnes ved opgørelsen af de op til fem dages frihed.

Afvikling af frihed kan pålægges med dags varsel. Samtidig kan op til fem feriedage og/eller dage fra 6. ferieuge, der er planlagt til afholdelse i perioden 14. april 2020 til 30. april 2020 med tilsvarende forkortet varsel fremrykkes til afholdelse i perioden til og med 13. april 2020. Arbejdsgiver skal erstatte et evt. økonomisk tab som følge af en sådan ændring.

Har du spørgsmål eller bekymringer om dine vilkår, så har forbundets sekretariatet åben for telefonerne på 31 63 66 00. Åbningstiden er mandag – torsdag fra kl. 8.30 – 15.00 og fredag fra kl. 8.30 – 13.30.

OBS: 

Telefontiden er i dag fredag forlænget til kl. 15.00.

Ring 31 63 66 00

Tryk 2 for "Spørgsmål om Løn, arbejdsvilkår eller arbejdsmiljø"

Tryk derefter 2 igen for "Spørgsmål om Løn eller ansættelsesvilkår"