G1 TR Grunduddannelse februar 2021

Alle regioner

Grundmodul 1. TR's rolle og den danske model

Kost og Ernæringsforbundets grunduddannelse for nyvalgte tillidsrepræsentanter består af 3 moduler på ialt 8 kursusdage.

Grunduddannelsen afholdes mindst én gang årligt med kortere tids mellemrum mellem modulerne. Også nyvalgte suppleanter for tillidsrepræsentanter kan tilmelde sig uddannelsen, idet nyvalgte tillidsrepræsentanter (TR) dog har prioriteret adgang til kurserne i tilfælde af fuldtegning.Grunduddannelsen indholder følgende:

G1 TR's rolle og den danske model

G2 Lønforhandling

G3 Arbejdstidsregler og lokalaftaler

En rød tråd i Kost og Ernæringsforbundets kurser er fastholdelse og rekruttering af medlemmer. Idet fagbevægelsen, herunder Kost og Ernæringsforbundet, står stærkere i forhold til både lokal, regional og national indflydelse på løn og andre ansættelsesvilkår ved en høj organisationsgrad.

Dette modul er det første i grunduddannelsen. Her bliver du introduceret til dit hverv som tillidsrepræsentant (TR) og hører om den danske model og forbundets og TR's rolle og mulighed for indflydelse heri. Desuden bliver du gennem øvelser klædt på til rollen som bisidder for dine kolleger vedr særligt vanskelige samtaler.

G1 varer 3 dage og er med 2 overnatninger.

Når du tilmelder dig dette modul bliver du automatisk tilmeldt de øvrige 2 moduler.

G2 afholdes den 22.-24. marts 2021 i Middelfart og G3 afholdes 19.-20. april 2021 i Middelfart.

Tilmeldingsfristen var 04/01/2021 - 23:59

Fakta

Sted:

GO Hotel City
Lergravsvej 53
2300  København S

Dato og tid:

01-02-2021 09:30 - 03-02-2021 15:00

Tilmeldingsfrist:

04-01-2021 23:59:00

Max deltagere:

22

Kontakt:

Allan Bresson
Seniorkonsulent
E: abr@kost.dk
M: 31 63 66 65