Fælles årstræf TR AMIR

Alle regioner

Årets fællestræf for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har fokus på medarbejderrepræsentanternes rolle som rådgivere, formidlere og kommunikatorer. Både i forhold til kolleger, medlemmer og potentielle medlemmer, og ledelsen.

FÆLLESTRÆF 2018: Den gode kommunikation

Årets fællestræf for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har fokus på medarbejderrepræsentanternes rolle som rådgivere, formidlere og kommunikatorer. Både i forhold til kolleger – medlemmer og potentielle medlemmer – og ledelsen.

Programmet for fællestræffet 2018 byder blandt andet på:

Oplæg om

  • TR og AMIR’s rådgiverrolle overfor sine kolleger
  • TR og AMIR som medskaber af den ligeværdige samtale

Workshopper inden for følgende emner:

  • Den gode velkomst til nye medarbejdere
  • Værktøjer til din rådgiverrolle
  • Hold linjen varm mellem dig og dem repræsenterer
  • Hvordan taler vi sammen om det psykiske arbejdsmiljø

Netværksrunder med aktuelle temaer inden for deltagernes sektorer og arbejdspladstyper

PROGRAM

8.30

Ankomst og morgenkaffe

9.00

Velkomst v/formand Ghita Parry

9.05

Den gode rådgivning: Ekspert eller sparring v/udviklings- og proceskonsulent Birgitte Nortvig

 

Som tillidsrepræsentant er rådgivning en af vores største og vigtigste opgaver.

Ofte rådgiver vi med afsæt i vores faglighed, eller i den forventning vores kollega virker til at have til os. Men hvad pejler vi efter, når vi vurderer hvordan vi bidrager til den mest udbytterige rådgivning? Og handler rådgivning måske ofte mere om afklaring og sparring end om ekspertviden?

Birgitte får sat ord på din rådgiverfaglighed og hvordan den handler om din kommunikation, positionering, relationsskabelse og alt det, der psykologisk er på spil i rådgivningsrelationen.

10.15

Pause

10.30

Workshops

  • Den gode velkomst til nye medarbejder
  • Værktøjer til din rådgiverrolle
  • Hold linjen varm mellem dig og dem du repræsenterer
  • Hvordan taler vi samme om det psykiske arbejdsmiljø

12.15

Frokost

13.15

Netværksrunde

14.15

Opsamling i plenum

14.35

Pause

14.55

Det er din evne til kommunikere, der gør forskellen v/kommunikationstræner Vibeke Arensbak

 

Som medarbejderrepræsentant indtager du forskellige roller og har forskellig myndighed eller mandat alt afhængig af, hvem du taler med og hvorvidt det drejer sig om forhandling af aftaler eller mægler på konflikter. I dette oplæg vil konsulent og kommunikationstræner Vibeke Arensbak med en humoristisk tilgang give dig værktøjer til, hvordan du kan opnå en ligeværdig kommunikation, uanset om det er kolleger, ledere eller andre repræsentanter, du taler med.

15.55

Afrunding på dagen v/formand Ghita Parry

16.00 Tak for i dag, God tur hjem

 

 

Tilmeld dig

Fakta

Sted:

Severin Kursuscenter
Skovsvinget 24
5500  Middelfart

Dato og tid:

05-09-2018 09:00 - 16:00

Tilmeldingsfrist:

17-08-2018 23:59:00

Max deltagere:

110