Fælles årstræf TR AMIR 2019

Alle regioner

Årets fællestræf for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har fokus på at udvikle og understøtte handlekraftige fællesskaber på din arbejdsplads.

 

FÆLLESTRÆF 2019: Det engagerende fællesskab

Programmet for fællestræffet 2019 byder blandt andet på:

Oplæg om Den autentiske tillidsvalgte – nøglen til et handlekraftigt arbejdsfællesskab

Rollen som tillidsvalgt har ændret sig, og der er stadigt større fokus på relationsdannelse og organisering i det daglige arbejde. Derfor ses den tillidsvalgte i stadig større grad som en samlende figur i det handlekraftige arbejdsfællesskab. Denne rolle kræver nye redskaber og en anden opfattelse af rollen end tidligere:

 • Hør hvordan du får flere med i arbejdet, når du får redskaber til autentisk ledelse og følgeskab
 • Bliv skarpere på, hvad en fælles sag har af betydning, når vi ser på hvordan du får folk omkring dig til at gå fra passivt til aktivt engagement
 • Få redskaberne til at organisere arbejdet lokalt, så det handler om funktioner og roller mere end personer, når vi arbejder med organisering af lokale handlefællesskaber.

Workshopper inden for følgende emner:

 • Trio-møder og det fælles fodslag mellem TR og AMiR

 • TR/AMiR og det handlekraftige arbejdsfællesskab

 • Hvordan forvalter du din TR-rolle overfor ikke-medlemmer

 • Organisering i praksis

Netværksrunder med aktuelle temaer inden for deltagernes sektorer og arbejdspladstyper

Læs her.

PROGRAM

8.30

Ankomst og morgenkaffe

9.00

Velkomst v/formand Ghita Parry

9.15

Den rare

9.30

Den autentiske tillidsvalgte - nøglen til et handlekraftigt arbejdsfællesskab v/Julia Bjerre Hunt

10.45

Pause

11.00

Netværksrunde

12.00

Frokost

13.00

Den relevante

13.15

Workshop

 • Sådan får du Trio-samabejdet til at øge engagementet på arbejdspladsen
 • TR/AMIR og det handlekraftige arbejdsfællesskab
 • Sådan håndterer du ikke-medlemmer på din arbejdsplads
 • Organisering i praksis

14.55

Pause

15.10

Opsamling i plenum

15.25

Den rumperystende

15.55

Afrunding på dagen v/formand Ghita Parry

16.00 Tak for i dag! God tur hjem

 

Tilmeld dig

Fakta

Sted:

Severin Kursuscenter
Skovsvinget 24
5500  Middelfart

Dato og tid:

03-09-2019 09:00 - 16:00

Tilmeldingsfrist:

05-08-2019 23:59:00

Max deltagere:

110