Tværfaglig temamøde - Det gode måltid - Ernæring og dysfagi

Hovedstaden

Hvordan kan I på jeres arbejdsplads:
Forbedre ernæring til den småtspisende, ældre borger?
Få et øget fokus på tidlig opsporing af dysfagi hos borgerne?
Implementere ny viden, så I sikrer, at borgeren får den rette konsistens samt støtte og hjælp i forhold til ernæring gennem hele døgnet?

Måltider på hospitalsafdelinger, døgninstitutioner og plejehjem er en aktivitet, hvor mange faggrupper arbejder sammen om at skabe de bedste rammer og forudsætninger for, at patienter/borgerne oplever et hyggeligt måltid samtidig med, at der er fokus på, at alle borgere får den konsistens, som de sikkert kan spise og drikke.

For at kunne skabe de bedste forudsætninger for dette, er det vigtig med et godt og tæt tværfagligt arbejde. Gevinsten for borgeren er bl.a. at undgå uønsket vægttab, mindre risiko for udvikling af lungebetændelser og færre hospitalsindlæggelser.

Læs mere her

Tilmeld dig

Fakta

Sted:

FOA Nordsjælland
Frederiksværksgade 10
3400 Hillerød

Dato og tid:

30-03-2020 16:00 - 19:00

Tilmeldingsfrist:

16-03-2020 23:59:00

Kontakt:

regionsformand Marianne Vilsbøll

mja@kost.dk

26 20 25 73