Ernæring og sundhed, KBH

Alle regioner

Der er mange misforståelser og myter om mad og spisning, som skaber unødig stress og pres. Arrangementet giver dig indblik i nye perspektiver på diætbehandling af overvægt, når Bak og Nissen deler ud af erfaringer med madro.

Programmet for arrangementet ser sådan ud:

Velkomst og præsentation

Del 1: Kurtanker og (mad)stress

Mange der forsøger at tabe sig har været på kur og oplevet hvordan kurer kan diktere rigide kostrestriktioner, hvor maden opdeles i tilladt og forbudt. Restriktioner og forbud skaber en ond cirkel, hvor tanker om mad begynder at fylde meget. Disse tanker er forstyrrende og skaber (mad)stress en tilstand som ofte fører til endnu flere restriktioner og forbud. 

I del 1 stiller vi skarpt på, hvilken påvirkning begreberne: restriktioner, dikotomisk spisning, (mad)stress, viljestyrke og pendulering har på vores madvaner og trivsel.

Del 2: Fra kurtanker til madro

Lange perioder med restriktive kurer forstyrrer vores naturlige måde at spise på og gør at vi mister vores sult- og mæthedsfornemmelse. Mekanisk spisning kan være en metode til at genoprette den naturlige regulering af sult og mæthed.

I del 2 vil du blive klogere på, hvordan mekanisk spisning, fokus på sult/mæthed, mental appetit og almindelig sund mad kan være en del af vejen fra kurtanker til madro.

Pause

Del 3: Fra (mad)stress til madro

De stressende tanker omkring mad skaber en indre støj og uro, så man i mindre grad er i nuet og kan følge sin intuitive, kropslige fornemmelse for sult/mæthed og oplevelse af, hvad der kunne være sundt at spise (variation).

I del 3 vil du via workshoppen bliver introduceret til ny psykologi også kaldet ”Iboende sundhed” eller ”De tre principper”. Forståelsen er et paradigmeskifte inden for psykologien og beskriver, hvordan sindet fungerer, hvilket hjælper den enkelte til at opdage sin medfødte motivation og iboende sundhed – og så kan der ske forandring. Det er en vej til intuitiv spisning og naturlig regulering af vægten – helt uden oplevelsen af at anvende viljestyrke.

Opsamling og afrunding

Tilmeld dig

Fakta

Sted:

Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 26
2200 København N

Pris (momsfri):

Medlem: Elev eller studerende kr. 0,00
Medlem: Fuldt medlemskab kr. 0,00
Medlem: På orlov eller revalidend kr. 0,00

Tilmeldingsfrist:

18-02-2020 12:00:00

Max deltagere:

100

Kontakt:

Mark Alexander Jensen
Studenterambassadør
M: 4094 4072
E: maj@kost.dk