Dagpenge

For at have ret til dagpenge hvis du bliver ledig, skal du have været medlem af en a-kasse i et år, og kunne dokumentere at have haft arbejde i bestemt antal timer indenfor en bestemt årrække. Tjek med din a-kasse hvad de præcise krav er.

Den a-kasse der relaterer til Kost & Ernæringsforbundets medlemmer er FTF/A.

Nyuddannet?

Er du nyuddannet, kan du få dagpenge allerede efter en måned, hvis du melder dig ind i a-kasse inden 14 dage efter du har afsluttet din uddannelse. Hvis du overskrider fristen på 14 dage, så skal du være medlem af a-kassen i et år før du kan få dagpenge og have haft timer i arbejde som beskrevet ovenfor.

Hvad skal man gøre?

Når disse betingelser er opfyldt, skal du for at få dagpenge melde dig ledig på jobcenter eller jobnet.dk, hvor du også skal udfylde et cv. Du skal desuden udfylde en ledighedserklæring til a-kassen.

Stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Når du modtager dagpenge har du pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at arbejdsformidlingen skal kunne få fat på dig med dags varsel. Du har desuden pligt til at møde op til de møder og samtaler du bliver indkaldt til, ellers kan du miste dine dagpenge.

Hvis jobcenteret henviser dig til et arbejde, har du også pligt til at tage dette. Du kan kun sige nej, hvis du f.eks. har dårligt helbred eller skal passe et alvorligt sygt familiemedlem.