Dansk model forudsætning for samfundet

Krav nummer 1 er selvfølgelig mere i løn. Andre store krav er uddannelsesløft af lavtlønnede ufaglærte til faglærte, bedre tryghed og bedre psykisk arbejdsmiljø.

- Det er helt afgørende for det danske samfund, at vi holder fast i at bevare og udvikle den danske model. Det giver et stabilt, men dynamisk arbejdsmarked til glæde og gavn for borgerne, personalet og arbejdsgiverne, siger formand for Kost & Ernæringsforbundet, Ghita Parry.

I dag udveksler arbejdsgivere og arbejdstagere i kommuner og regioner sine krav. Udover bedre løn og pension går kravene på netop at understøtte den danske model. Det gælder blandt andet tillidsrepræsentanternes rolle og funktion samt medindflydelse.

Psykisk arbejdsmiljø skal blive bedre

Andre krav handler om øget ligestilling mellem kønnene, udvidelse af seniordagene samt krav, der kan dæmme op for social dumping på forskellig vis. Desuden har arbejdstagersiden blikket stift rettet mod det psykiske arbejdsmiljø.

- Når knap hver femte har været sygemeldt med stress det seneste år, fordi der ikke følges godt nok op på det psykiske arbejdsmiljø, så har vi et problem, der skal løses. Motivation og arbejdsglæde hænger tæt sammen og hvis ikke der er et godt psykisk arbejdsmiljø, går det ikke kun ud over medarbejderen. Det rammer også kvaliteten og det kan ingen være tjent med, forklarer Ghita Parry.

De reelle forhandlinger med kommuner og regioner starter henholdsvis den 7. og den 9. januar 2015. Ghita Parry er en del af forhandlingsdelegationen på det regionale område.

Forhandlingsfællesskabets krav kan du se her.

Sundhedskartellets krav kan du se her.

KLs krav til Forhandlingsfællesskabet ligger her.