Dansk selskab for klinisk ernæring - DSKE

Formålet for DSKE er at forebygge og behandle underernæring og fejlernæring i relation til sygdom. Derudover at fremme kendskabet til følgerne af underernæring og fejlernæring samt mulighederne for at benytte ernæring som behandling af sygdomme og komplikationer til sygdomme. Endvidere er formålet at fremme forskning inden for underernæring og fejlernæring i relation til sygdom.

Kost og Ernæringsforbundet deltager aktivt i møder og arrangementer med det formål at viderebringe nyeste og vigtig viden til vores medlemmer.