Kontakt

Sundhedspolitisk konsulentMie Lauwersen

T: 3163 6607
E: mla@kost.dk

DDKM, Den Danske Kvalitetsmodel

DDKM – Den Danske Kvalitetsmodel - er et fælles kvalitetsudviklingssystem for det danske sundhedsvæsen. Parterne bag modellen er Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet og Danske Regioner. KL, Danmarks Apotekerforening og de private hospitaler er tillige repræsenteret i bestyrelsen.

DDKM udvikles og drives af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, IKAS.

Formålet med DDKM er

  • At fremme kvaliteten af patientforløb
  • At fremme udviklingen af den kliniske, organisatoriske og patientoplevede kvalitet
  • At synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet
  • At skabe læring og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet gennem løbende vurdering af det enkelte sygehus’ resultater

2. version af DDKM

Kost & Ernæringsforbundet har været i dialog sammen med Fysioterapeut- og Ergoterapeutforeningen i forbindelse med udarbejdelse af 2. version af DDKM akkrediteringsstandarder for sygehuse. Vi har været i kontakt med kliniske diætister fordelt over landet i forbindelse med version 2, og har fremlagt diætisternes kommentarer til den nye version på et dialogmøde med IKAS.

I vores høringssvar har det ligeledes været vigtigt for os, at der har været fokus på sufficient ernæring under og efter indlæggelse, kommunikation omkring ernæring mellem afdelinger, sygehuse og sektorer, og de rette kompetencer til at varetage ernæringsfaglige specialist opgaver.