Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

De deler lederskabet i kantinen

  • Marie Preisler [ t e k s t ] │ Henrik Frydkjær [ f o t o ]

Ernæringsassistent Susie Skovgaard og hendes kollegaer så hinanden dybt i øjnene og besluttede, at de gerne sammen ville drive kantinen på Solrød Gymnasium videre uden en formel leder, da kantinen pludselig stod uden leder i efteråret 2013. Gymnasiets rektor sagde ja til at lade kantinens tre medarbejdere prøve kræfter med kollektiv ledelse i en periode, og den løsning er medarbejderne ovenud tilfredse med:

− Vi er både kolleger og venner og gode til at samarbejde og løfte i flok, så det ville virke forkert, hvis en af os skulle udpeges til leder for de to andre. Derfor har vi i stedet delt både ansvar og opgaver mellem os, og det fungerer helt utroligt godt, siger Susie Skovgaard.

Hendes kollega Mona Grenz nikker bekræftende:

− Det er dejligt, at rektor gik med til den løsning, for det har givet os meget større arbejdsglæde, masser af ros fra kantinens brugere, og vi sælger mere mad ud af huset end tidligere, fortæller Mona Grenz.

Lønforhandling i hårknude

Kun på et enkelt punkt var medarbejderne utilfredse med den nye situation: Flere opgaver og større ansvar berettigede dem til en højere løn, mente de. De gik derfor til rektor og bad om lønforhøjelse, og rektor anerkendte, at deres løn skulle hæves, men han var ikke villig til at hæve den til det niveau, de tre medarbejdere fandt rimeligt.

− Vi henviste til, at skolen havde sparet køkkenlederens fuldtidsstilling, og at vi havde overtaget ansvaret for alt undtagen bogføring. Oveni vores hidtidige opgaver skal vi nu blandt andet bestille varer, stå for mad ud af huset og fastsætte priser, og det mente vi, at vi skulle kompenseres bedre for lønmæssigt, siger Mona Grenz.

Da parterne ikke kunne blive enige, valgte medarbejderne at kontakte Kost & Ernæringsforbundet for at få hjælp. Forbundet vurderede sagen og tilbød at overtage forhandlingerne, og det tilbud sagde Susie Skovgaard og Mona Grenz ja tak til.

− Vores egen forhandling med arbejdsgiveren var gået i hårknude, og vi var faktisk på nippet til at give op, for vi havde jo samtidig travlt med de mange nye arbejdsopgaver. Derfor var vi meget lettede, da forbundet overtog dialogen med vores arbejdsgiver og fik forhandlet en lønforhøjelse, der gjorde begge parter tilfredse, fortæller Susie Skovgaard.

Vigtig anerkendelse

For både Susie Skovgaard og Mona Grenz er lønforhøjelsen betydningsfuld. Ikke alene målt i kroner og øre, men som en symbolsk anerkendelse af det større slæb og ansvar, de nu tager.

− Det handler om mere end pengene. Det er en anerkendelse af vores indsats, og det er mindst lige så vigtigt. Mange sagde til os, at vi lige så godt kunne opgive på forhånd, men det blev en principsag, at vi ville behandles ordentligt, og selvom det har kostet blod, sved og tårer, har vi støttet hinanden, siger Susie Skovgaard.

Mona Grenz opfordrer andre medlemmer i sådan en situation til ikke at give op og at søge assistance i Kost & Ernæringsforbundet:

− Jeg er meget tilfreds med, at vores arbejdsgiver er endt med at anerkende, at vi skal have mere i løn på grund af de ekstra arbejdsopgaver og det øgede ansvar, vi har fået. Det var et hårdt forløb, og det resultat kunne vi ikke selv have opnået, siger hun.

GUIDE
 

TIL LOKAL LØNFORHANDLING

Hvis der er sket væsentlige ændringer i din arbejdssituation, er der grund til at bede din arbejdsgiver om en lønforhandling. Der er ingen garanti for, at det lykkes at få mere i løn. Men det er værd at forsøge.

Beder du om en lønforhandling, er det vigtigt, at du er grundig, når du skal begrunde, hvorfor du bør have mere i løn:

• Har du f.eks. et særligt ansvarsområde, du ikke er blevet honoreret for?
• Har du været på efteruddannelse til gavn for arbejdsgiveren?
• Har du evt. en supplerende uddannelse, der bruges i det daglige arbejde?
• Har du særlige personlige kvalifikationer, der kommer til udtryk på arbejdspladsen?
• Er du særlig fleksibel f.eks. i forhold til at have flere arbejdssteder?
• Har du erfaringer, som du ikke mener, du bliver honoreret for?

Eksemplerne er ikke udtømmende. Du kan have andre, gode begrundelser.

Info: Sådan gør du

Har du en tillidsrepræsentant, skal du
• kontakte vedkommende og bede om hjælp til en lønforhandling.

Har du ikke en tillidsrepræsentant, skal du
• overveje, hvad du vil bede om tillæg for (brug eksemplerne ovenfor som inspiration)
• gå ind på kost.dk og finde materialet, som du kan bruge til dine forberedelser
• finde et ‘forhandlingsskema’ på kost.dk. Udfylde det og sende det til Kost & Ernæringsforbundet. Så forhandler forbundet din løn.

www.kost.dk/loenforhandling

Kontakt:

Forhandlingsafdelingen
31 63 66 00
post@kost.dk