De fik forbundets priser ...

 

En metode til sensorisk bedømmelse af hverdagsmaden, mad til ældre småtspisende og vejledning af mænd med kronisk sygdom var emnerne for de opgaver, der indbragte tre medlemmer af Kost & Ernæringsforbundet en pris for bedste eksamensopgave. 

Mænds sundhed

Julie Westfall Larsen, der har lavet sit bachelorprojekt sammen med en medstuderede, har udviklet ni retningslinjer, der skal hjælpe en særlig udsat gruppe, nemlig kortuddannede mænd med en kronisk sygdom. Intentionen er at tilskynde dem til ved egen hjælp at foretage de livsstilsændringer, der på sigt vil give dem en bedre livskvalitet. Og gøre det på en måde, der passer ind i mændenes hverdag.

Retningslinjerne kombinerer diætetiske værktøjer med sundhedspædagogiske værktøjer. Og er i øvrigt løst i samarbejde med Egedal Sundhedscenter, der efterlyste et redskab, som kunne sætte dem i stand til at hjælpe denne målgruppe.

Kost til småtspisende

I sin svendeprøve har Marie Lykke Nielsen skrevet om mad og måltiders betydning for ældre. Hun har beskrevet ældres særlige ernæringsmæssige behov og i praksis vist, hvordan behovene kan tilfredsstilles. Hun inddrager de ældres egne ønsker i planlægningen af døgnforplejningen på et mindre plejehjem og lægger vægt på at synliggøre køkkenets service overfor både beboere og pårørende.

Sensoriske test højner kvaliteten

Ud fra den erkendelse, at maden først gavner, når den er spist, valgte Stina Low i forbindelse med sin eksamensopgave at udvikle en metode til dagligt at lave sensoriske test på de færdige retter. Metoden er indført på Bornholms Hospital og Stina Low har vist, at den giver større sikkerhed for, at maden bliver en kulinarisk succes. Som en del af sin opgave har Stina Low desuden undervist medarbejderne på Bornholm i Klosses metode til sensorisk udvikling af måltiderne.

Du kan se alle tre opgaver nedenfor.

Kilde