Del og genbrug

  • Kirsten Weiss  [ TEKST ] Peter Sørensen [ FOTO ]
    Kirsten Weiss [ TEKST ] Sundhedsstyrelsen [ FOTO ]

− Første gang en borger prøvede den nye mad, begyndte han at grine: “Det smelter jo helt i munden.” Før plejede han altid at hoste, når han fik maden, siger Karen Thomsen, der er klinisk diætist og Mad- og måltidsleder i Thisted Kommune.

Den nye mad, hun taler om, er resultatet af en kommunal, målrettet ernæringsindsats for borgere, der har svært ved at tygge og synke. Derfor indførte man sidste år på plejecentret Åbakken i Thisted en systematisk screening for dysfagi. Her screener ergoterapeuter borgerne, og plejepersonalet og de ernæringsprofessionelle er blevet undervist i dysfagi og har udviklet nye opskrifter på gratinkost. Plejecentret havde tidligere arbejdet med modificeret konsistens, men manglede færdigheder og viden, og derfor iværksatte diætisten en temadag i køkkenet, hvor alle kunne øve sig i at tilberede gratinkost af almindelige fødevarer som pølser og sild.

I dag er den målrettede indsats på vej til at blive implementeret i hele kommunen. Og Karen Thomsen og kommunen har delt deres erfaringer med den systematiske proces i Sundhedsstyrelsens inspirationsbank for bedre måltider til ældre.

− Vi brænder meget for det her, og derfor er det helt vildt tilfredsstillende at kunne dele sine erfaringer med andre. Der er meget arbejdsglæde og stolthed i at kunne give et kvalitetsløft til hele kommunen og måske tilmed inspirere andre udenfor. Da vi fik opfordringen til at beskrive vores tværfaglige proces, kunne vi slet ikke lade være, siger Karen Thomsen.

Ideer til udvikling af både praksis og strategi

Både iderigdommen og glæden ved at give sine ideer og erfaringer videre kan Louise Hansen, fuldmægtig i Sundhedsstyrelsens Enhed for ældre og demens, nikke genkendende til.

For faktisk har det været overraskende let at indhente de mange gode ideer til bedre måltider − lige fra dysfagiscreening og gratinmad i Thisted til plejecenteret i Esbjerg, hvor beboere og personale synger fællessang og dermed mindsker risikoen for fejlsynkning − til de helt store omfangsrige cases med store strategiske indsatser på tværs af enheder og med rolleændringer.

Erfaringerne er samlet på styrelsens hjemmeside ‘Bedre måltider til ældre’ og er nøje beskrevet, så de er lige til at genbruge i egen kommune eller køkken.

− Vi skal dele viden for borgernes bedste. Ideen med inspirationsbanken er at sætte nysgerrigheden i spil, så kommuner, institutioner og andre aktører kan lære af andres positive erfaringer og højne kvaliteten af mad og måltider. Det giver i øvrigt også arbejdsglæde og stolthed, når man kan se, at andre kan bruge ens idé, siger Louise Hansen.

Hold øje med hjemmesiden

Alle ideer bliver nøje gennemgået og gennemskrevet, før de lægges op på siden.

− Er det, der beskrives, ernæringsmæssigt ok? Kan andre kommuner lære af det?

Vi vurderer ideerne nøje, så de rigtige ting og systematikken står tydeligt frem. Vi ved, at det i dagligdagen kan være svært at finde tid til at sætte sig ned og beskrive, hvad man egentlig gør, og derfor tilbyder vi hjælp til at skrive eksemplerne, siger Louise Hansen, der opfordrer de kommunale ledere til at have blik for, om ‘vi her hos os har fundet på noget, der virker, og som andre kunne have glæde af’.

− Der skal gerne være ledelsesmæssigt fokus på både at dele og lade sig inspirere. Man kan kigge i inspirationsbanken, hver gang man skal have gang i noget nyt, eller man kan skemalægge inspiration og innovation og kigge systematisk efter nye ideer, siger Louise Hansen.

Del dine ideer og brug de andres

På Center for offentlig innovation bekræfter analysechef Ole Bech Lykkebos tal begejstringen for at dele og genbruge. Faktisk går det, som han formulerer det, forbløffende godt med at innovere, og den der med, at ‘det kan ikke lade sig gøre hos os … ’, det er slet ikke det billede, centeret ser. Hele 79 procent af de offentlige innovationer sker i dag i samarbejde med en eller flere aktører uden for egen arbejdsplads, og den slags er der brug for endnu mere af i et velfærdssamfund, hvor kravene, som Ole Bech Lykkebo peger på, næppe bliver færre.

− Hvorfor selv opfinde den dybe tallerken hver gang, når nu det er hurtigere og smartere at genbruge? Genbrug er effektivt og skaber mere værdi for borgerne, men det kræver også en stærk vilje og en vis systematik at være nysgerrig. Det ledelsesmæssige fokus på at inspirere og dele må godt blive endnu stærkere, for der skal ‘to til tango’, hvis vi virkelig vil blive bedre til at innovere: Dem, der vil dele, og dem, der har lyst til at udnytte det, der bliver delt. Og måske endda udvikle videre på ideerne, siger Ole Bech Lykkebo.

Fortæl også om det, der var bøvlet

Nysgerrighed og systematisk deling er nøgleord i offentlig innovation, der er defineret ved, at man gennemfører noget nyt i den offentlige sektor, som skaber værdi. At skabe noget helt nyt, at lade sig inspirere og tilpasse eller direkte at kopiere er alt sammen innovation, og det er, som analysechefen opfordrer til, en god idé at dokumentere processen nøje.

− Vidensdelingen fungerer bedst, hvis man deler både sølvtøjet og vasketøjet. Fortæl gerne den gode historie om dit skinnende sølvtøj. Men husk også at ‘varedeklarere’ alt dit bøvl undervejs. For der er læring i begge dele. Selv når man står med en flot og færdig løsning, har der tit været store bump undervejs: Vi glemte faktisk i første omgang de nødvendige tilpasninger i it-systemet. Vi fik politisk modstand fra en uventet kant. Og ja, og vi fik faktisk involveret borgerne lidt for sent. Men nu er både politikerne og borgerne glade for, at vi gjorde sådan her, siger Ole Bech Lykkebo, der erkender, at vi stadig har et langt stykke vej at gå, før vi bliver rigtig gode til at evaluere innovation.

− Til gengæld får man, når man tvinger sig selv til at gennemgå og dele processen, ofte en videreudvikling af sin egen innovation. Måske opdager man, at den her idé, som egentlig er udviklet til ældreplejen, også kan bruges andre steder? Måske kan tankegangen overføres til skolen? Ideer er der nok af, men nogle af løsningerne forankres og skaleres ikke tilstrækkeligt i egen organisation og spredes ikke systematisk til andre. Det kan vi blive meget bedre til, siger Ole Bech Lykkebo, der peger på, at centeret på sin hjemmeside anviser mange veje til innovation, herunder Spredningsguiden og opfordringen til at gå i innovationspraktik − uden for Coronatider.

− Besøg en anden arbejdsplads i nogle dage. Spørg. Vær nysgerrig. Brug praktikken til at se, hvordan de gør det der, og kom hjem med nye idéer. Ledelsen kan godt insistere på en professionel nysgerrighed over for andres praksis og anstrenge sig for, at udvekslingen ikke kun sker i egne faglige netværk, siger Ole Bech Lykkebo.

FAKTA
 

Vidensbank: Bedre måltider til ældre

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside om bedre måltider til ældre beskriver kommuner i hele landet, hvordan de har arbejdet med at skabe bedre måltider. Eksemplerne handler om ernæring, mad, og måltider og socialt samvær − på et praktisk, organisatorisk eller strategisk niveau.

•  Vidensbanken blev startet i 2015 og relanceret i oktober 2019.
    Finansieringen kommer fra Regeringsstrategi for mad, måltider og sundhed (2018), og Kost og Ernæringsforbundet sidder med i følgegruppen.
•  Hvert kvartal lægges omkring otte nye eksempler på hjemmesiden.
•  Du kan tilmelde dig en nyhedsmail og få inspirationen direkte i din indbakke.
•  Drøft ideerne med kolleger, faglige netværk, ledelser, embedsmænd og politikere i kommunerne.

www.sst.dk/bedremaaltider

 

FAKTA
 

Innovationsbarometer

COI's (Center for offentlig innovation) formål er at støtte og inspirere til at gøre noget nyt i den offentlige sektor, som skaber værdi. Værdi kan måles i kvalitet, effektivitet eller bedre indfrielse af politiske mål. Innovation kan for eksempel være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser, produkter, processer og organisationsformer eller måder at kommunikere med omverdenen på.

79 procent af de offentlige innovationer sker i samarbejde med en eller flere aktører uden for egen arbejdsplads. Det viser en ny statistik, som kan læses her:

innovationsbarometer.coi.dk/

Tag i praktik hos hinanden

COI opfordrer alle til at tage i innovationspraktik − det vil sige besøge andre arbejdspladser og lade sig inspirere af, hvordan de arbejder der. Det er en måde at sprede de mange gode løsninger på tværs af kommuner, regioner og staten.

COI har desuden udviklet Spredningsguiden, et dialogværktøj, som kan hjælpe offentlige arbejdspladser med at genbruge og dele gode løsninger.

www.coi.dk − Innovationspraktik
www.coi.dk − Spredningsguiden