Relateret indhold

Fagbladsartikel 07/05/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 07/05/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/06/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 4-2020
Christine Bille Nielsen [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov  [ FOTO ]
Fagbladsartikel 24/06/2020 Månedens opskrift: Danske Skaldyr
Tina Juul Rasmussen    [ TEKST ] Kissen Møller Hansen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 24/06/2020 Ledelse under Corona kræver mod

Delte meninger om Kinastudiet

I 70'erne blev den geografiske fordeling af kræftforekomst og dødsrater kortlagt i Kina. I 80'erne indsamlede Campbell sammen med en kinesisk læge data på fødevareindtag og sygdomsmønstre hos 6.500 kinesere over det meste af landet. Campbell konkluderer på baggrund af disse undersøgelser, der også omfattede en lang række interventionsstudier, at de, der spiste flest animalske fødevarer, fik flest kroniske sygdomme, og at selv et relativt lille indtag af animalske fødevarer var forbundet med negative effekter. Mens de, der spiste flest vegetabilske fødevarer, levede sundere og havde færre kroniske sygdomme.

Peter Gaardbo Simonsen har kommenteret den danske version. Han er praktiserende læge og har gennem mange år været optaget af udviklingen i livsstilssygdomme.

− Sklerose, gigt, hjertekarsygdomme og cancer er i voldsom fremvækst sammen med den livsstil, vi har. Og der er solid dokumentation for, at en plantebaseret kost med friske råvarer ledsages af et fald i hele feltet, siger han og peger på det komplekse samspil mellem de mange antioxidanter som det sundhedsfremmende ved plantekost.

− Tyngden af observationsstudier er betydelig og underbygger en sammenhæng mellem kost, vegansk levestil og sygdomsbillede. Bogen peger desuden på interventionsstudier, hvor man har spurgt: Er der en årsagssammenhæng? Så har man ændret livsstilen og set ændringer i sygdomsrepræsentationen. På den måde går det fra alene at være en korrelation til noget, der er beviser på, og det er temmelig stærkt, mener Peter Gaardbo Simonsen.

Morten Elsøe, der er kandidat i molekylær ernæring og livsstilscoach, er stærkt kritisk over for Kinastudiet. Han kalder det for dårlig videnskab og anfægter både metode og konklusioner.

− Det er et problem, at bogen bruges som argument for, at kød er farligt og kræftfremkaldende. Det er simpelthen ikke underbygget, siger han og efterlyser et modsvar til ‘al den skræmmeretorik, der er omkring det, vi spiser’. Vi har trods alt lavet så mange studier, at vi ville have opdaget, hvis noget var særligt sundhedsfremmende eller særligt sundhedsskadeligt, mener han og afviser at udnævne enkelte kostretninger som ‘sundest’.

LÆS OGSÅ: Vegansk for sundhedens skyld