Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Deltid er både godt og skidt

  • Karen Witt Olsen [ t e k s t ] │ Scanpix og Palle Peter Skov [ f o t o ]

I køkkenet på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er der delte meninger om OK13-kravet. Det er glædeligt, siger én deltidsansat. En anden skal aldrig have fuld tid. Og køkkenchefen håber, at OK-kravet bliver genovervejet, da det risikerer at koste stillinger.

I køkkenet er nemlig 60 af de 70 medarbejdere deltidsansatte. Hovedparten er uddannet ernæringsassistenter, og de arbejder på daghold fra ca. kl. 06.30-14.10 og/eller aftenhold fra kl. 13.00-19.30. Køkkenet leverer dagligt ca. 600 kostportioner samt mad til personalekantinen og mødeservering. Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har valgt at bemande alle sygehusets etagekøkkener og cafeer/madvogne med ernæringsassistenter, og de fleste medarbejdere i køkkenet har derfor en weekendvagt hver tredje uge.

Læs på de næste sider hvorfor køkkenchefen mener, at fleksibilitet og deltid følges ad. Og hvilke behov, der ligger bag medarbejdernes ønske om deltid eller fuld tid.

Vibeke Jochumsen: Fleksibiliteten er nødvendig

Vibeke Jochumsen er køkkenchef på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg siden 2008. For hende er køkkenets 60 deltidsstillinger helt afgørende for at kunne holde et højt fagligt niveau:

− Vi har kæmpet for at have ernæringsassistenterne så tæt på patienterne som muligt. Det er ude i sygehusets etagekøkkener, at medarbejderne bedst kan rådgive og vejlede, være fleksible og forhindre madspild. Men det kræver samtidig utrolig mange hænder. Etagekøkkener og cafeer er jo bemandet med ernæringsassistenter hver dag fra kl. 06.30-1930. Året rundt. Og hvis de ’kun’ skal arbejde hver tredje weekend, skal der mange personer til, siger hun.

Køkkenchefen opfordrer Kost & Ernæringsforbundet til at overveje konsekvenserne af OK13-kravet om ret til fuld tid endnu engang. For medlemmernes skyld.

− Hos os vil flere fuldtidsstillinger kunne betyde, at vi må afskedige medarbejdere, og at de tilbageværende skal arbejde flere weekender og helligdage.

Vibeke Jochumsen fortæller, at køkkenet på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg i øjeblikket har forholdsvist nemt ved at få kvalificerede ansøgere til deltidsstillingerne og kun har en lille udskiftning i personalet.

− Mange er glade for deltid pga. familien eller helbredet, men jeg ved godt, at der er nogle, der gerne vil have flere timer. Det kan vi bare ikke tilbyde her i køkkenet.

Linda Sloth Tarp: Ville gerne have flere timer

Linda Slot Tarp er 45 år og arbejder 32 timer om ugen som ernæringsassistent på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Hendes arbejdstid er fra 07:30 til 13:54 fem dage om ugen plus en weekendvagt hver tredje uge.
Linda Slot Tarp er uddannet i køkkenet for tre år siden og fortæller, at hun er meget glad for både arbejdspladsen, arbejdets indhold og kolleger. Men hun vil gerne have flere timer.

− Hvis jeg ville fortsætte i køkkenet på sygehuset efter elevtiden, kunne det kun blive på deltid. De kunne kun tilbyde 32 timer, og det sagde jeg så ja til. Men jeg ville gerne arbejde noget mere. Jeg har tidligere arbejdet på en fiskefabrik på havnen i Esbjerg, fuld tid og ofte mere, så jeg er vant til masser af timer, siger hun.

Linda Slot Tarp er gift, og tilsammen har ægteparret fire børn i alderen 14 til 25 år. Hendes mand har fuldtidsjob og tjener en del mere, end de ca. 18.000 kroner, ernæringsassistenten får i grundløn hver måned før skat.

− Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det skulle løbe rundt, hvis jeg var eneforsørger. Det er allerede sådan, at vi sparer op for at have råd til at rejse en gang om året og holde en god jul. Fødselsdagsgaver er på max. 500 kr., og konfirmationer er vi heldigvis ovre nu, siger hun.

Sammen med sin mand har ernæringsassistenten været i banken og tale lån, forsikring, pension og arv. Der er lagt en plan, der går ud på gensidigt at sikre hinanden og efterlade børnene mindst muligt.

− Når man ikke tjener mere, end jeg gør, er man nødt til at tænke fremad. Jeg indbetaler også ekstra til pension, for på deltid får jeg jo også mindre udbetalt, når den tid kommer.

Linda Slot Tarp er glad for Kost & Ernæringsforbundets krav til OK13 om ret til fuld tid.

− Jeg arbejder allerede over alt det, jeg kan, men det bliver jo afspadseret. For mig vil flere timer med løn være alle tiders. Jeg har både tid og kræfter og har altid arbejdet meget, siger hun.

Mette Pilgaard Skovbjerg: Deltid er bedst for familien

Mette Pilgaard Skovbjerg er uddannet ernæringsassistent i 1995. Hun er 38 år og arbejder 27,6 timer om ugen fordelt på fire dage mellem mandag og fredag fra kl. 07:30 til 14:24

− Jeg bad specifikt om at få færre timer end de 32, jeg havde, da jeg kom til køkkenet på Sydvestjysk Sygehus i 2006. Jeg er gift, og vi har tre børn, der dengang var små. Min mand er desuden selvstændig, og jeg har altid sagt, at der ikke kan være to, der gøre karriere samtidig. Vi har helt bevidst valgt, at det er min mand, der gør det − det er ham, der arbejder de fleste timer og tjener de fleste penge, fortæller hun.

Ernæringsassistenten får ca. 16.400 kr. før skat pr. måned i grundløn. Hun og hendes mand tager højde for hendes mindre pension ved hver måned at betale ekstra ind på en opsparing, så det svarer til en fuldtidspensionsindbetaling. Ægteparret har også sikret hinanden gennem bl.a. livsforsikringer.

Mette Pilgaard Skovbjerg har en ugentlig fridag og bruger blandt andet sine ’ekstra’ timer derhjemme på rengøring og madlavning, så weekenderne er fri til at foretage sig andet sammen med familien.

− Det er helt optimalt at arbejde sådan her for mig og vores familie. Det giver en god sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv. Før følte jeg ofte ikke, at jeg slog til på hverken jobbet eller derhjemme.

Hun synes, at OK13-kravet om bedre mulighed for fuld tid er fair nok.

− Vi ved jo godt, at der er nogle hos os, der drømmer om flere timer, f.eks. hvis de er alene eller har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

Personligt regner Mette Pilgaard Skovbjerg dog ikke med nogensinde at arbejde fuld tid. Måske 32 timer, når børnene er større, men sin ugentlige fridag, giver hun nødigt afkald på.

− Fridagen giver et afbræk i ugen, både fra jobbet og hjemmet. Den er i høj kurs, for den giver overskud, siger hun.

FAKTA

 

Flere på deltid

Flere end hver fjerde dansker er nu på deltid.
Fra 1999 til 2009 voksede andelen af danskere på deltid fra 22 til 26 procent. I alt 690.000 personer.
Andelen af deltidsansatte mænd er vokset fra 10 til 15 procent. Kvinderne er gået fra 35 til 38 procent.
Årsagerne til det øgede antal på deltid skyldes hensyn til familie, øget arbejdspres og mangel på fuldtidsstillinger.

Kilde: Ugebrevet A4 (05.2011)
– en kortlægning af deltidsarbejdets udbredelse i Europa

www.ugebreveta4.dk

− søg ’deltidsarbejde’ under emneoversigten

Kost & Ernæringsforbundets undersøgelse

1220 medlemmer deltog i undersøgelsen af medlemmernes arbejdstid. Undersøgelsen er gennemført i december 2012.

Medlemmer med fuldtidsansættelse: 45 procent
Medlemmer med deltidsansættelse: 55 procent
Det forudsættes, at en fuldtidsstilling er 37 timer/uge

Blandt medlemmer på deltid, er det eget valg for:                                74 procent
ikke eget valg for:                          26 procent

For de medlemmer, der ikke selv har valgt at være på deltid, er det enten arbejdsgiveren (50 procent) eller leder/ledelsen (44 procent), der har besluttet, at de skal arbejde på deltid.
82 procent af dem, der er på deltid, er blevet ansat i en deltidsstilling.
Af dem, der har fået deres nuværende stilling ændret fra fuld tid til deltid, har 44 procent selv ønsket det, mens 34 procent har fået deres stilling ændret pga. besparelser og/eller nedskæringer.

Krav til OK13: arbejdstid

Sundhedskartellet har sendt sine krav om, hvad der skal på forhandlingsbordet under OK13, til arbejdsgiverne i KL og Danske Regioner. Ét af kravene er ret til fuld tid.

www.kost.dk/ok13

Privatøkonomi ved fuldtid/deltid

Deltidsarbejde har konsekvenser for, hvor meget man kan få udbetalt i dagpenge og pension. Det gælder for alle faggrupper. Følgende tænkte eksempler er regnet ud fra en ernæringsassistentløn og viser konsekvensen af deltid kontra fuld tid.

#1 Ernæringsassistent på deltid

Arbejder 25 timer/uge, tjener 14.000 kr./måned i grundløn og betaler 13,03 procent til pension:

Dagpenge: 11.592 kr./måned*

Pension som 65-årig: 4.000 kr./måned

Pension som 70-årig: 5.000 kr./måned

#2 Ernæringsassistent − på fuldtid

Arbejder 37 timer/uge, tjener 21.000 kr./måned i grundløn og betaler 13,03 procent til pension:

Dagpenge: 17.355 kr./måned*

Pension som 65-årig: 6.500 kr./måned

Pension som 70-årig: 8.000 kr./måned

Forudsætninger

De to ernæringsassistenter er 25 år, nyuddannede og får grundløn uden tillæg m.m. Beløbene er rundet af.

Begge er fuldtidsforsikret i a-kassen − det er 99 % af alle medlemmer af FTF-A − og de har indbetalt til pensionen siden 25. leveår.

*Lønniveauet afgør dagpengesatsen: Jo mere i løn, jo flere dagpenge. Dog maksimalt 17.355 kr./måned

 

PERSPEKTIV

 

Tænk dig om, før du accepterer deltid

Enhver skal have mulighed for at vælge et arbejde på fuld tid eller deltid efter lyst, behov og økonomisk råderum. Arbejdstiden skal jo passe med ens prioriteringer i hverdagen, siger Kost & Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry.

– Men i  disse ’sparetider’ bliver mange medarbejdere stillet over for det ultimatum at sige ja til deltid eller farvel til arbejdspladsen eller en god kollega. Det er ikke rimeligt. Et deltidsarbejde har økonomiske konsekvenser her og nu, men også på sigt, hvis du bliver ledig eller skal på pension, som beregningerne i artiklen viser. Derfor skal du tænke dig godt om, uanset om deltid er din beslutning, eller et valg du bliver stillet overfor. Og derfor har Kost & Ernæringsforbundet her ved OK13 rejst et krav til arbejdsgiverne om, at alle skal have ’ret til fuld tid', siger Ghita Parry.