Demens er også god ernæring

- Ernæring er afgørende for mennesker. Vi taler om noget helt basalt, som for nogle demente går tabt. Det kræver fokus på det enkelte menneske i hele måltidet for at få dementramte til at få nok næring. De kan simpelthen have svært ved at finde ud af, hvad og hvordan de skal spise, siger Ghita Parry.

Artikel: Demente skal hjælpes til at opleve måltidet

Demente er typisk i risiko for at blive underernærede, og derfor er der et stort behov for fokus på måltiderne og samarbejde på tværs af faggrupper. Derfor hilser formanden for Kost & Ernæringsforbundet også sundheds- og ældreminister Sophie Løhdes plan velkommen og hæfter sig særligt ved at der nu skal udarbejdes lokale demensstrategier.

- Her har kost- og ernæringsfaglige en vigtig rolle at spille. Vi kan bidrage til at sørge for, at de dementes funktionsevner ikke forsvinder. Vi kan også bidrage til målet om mindre medicinforbrug, fordi god mad og ernæring giver en krop, der kan mere og er mere modstandsdygtig overfor sygdom i det hele taget, siger hun. 

Artikel: Indretning, der giver demente større appetit

Oplægget, som ministeren netop har fremlagt, er nu genstand for forhandling med de politiske partier. Der forventes at være en endelig aftale i efteråret 2016.

Fakta om regeringens oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025

Med udgangspunkt i et fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen og en række input fra forskellige aktører på demensområdet lægger regeringen op til fem fokusområder for demensindsatsen frem mod 2025:
1.     Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling
2.     Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
3.     Støtte og rådgivning til pårørende med demens
4.     Demensvenlige samfund og boliger
5.     Øget videns- og kompetenceniveau
Under hvert fokusområde lægger regeringen op til at iværksætte en række konkrete initiativer, 27 i alt.
 
Regeringen og satspuljepartierne bag satspuljeaftalen for 2016 har afsat 470 mio. kr. i perioden 2016-2019 til initiativer i den nationale demenshandlingsplan.
 

 

 

Kilde