Relateret indhold

Fagbladsartikel 20/06/2019 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 20/06/2019 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 19/06/2019 Kost, Ernæring & Sundhed 06/2019
Christine Bille Nielsen [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 19/06/2019 Månedens opskrift: Jordbær
Sanne Hansen [ TEKST ] Kissen Møller Hansen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 19/06/2019 Måltider, der gør en forskel

Den nære sundhed

Efter strukturreformen i 2007 blev ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse overladt til kommunerne. Stort set alle kommuner har i dag en sundhedspolitik, og en ny undersøgelse viser, at der er fokus på KRAM -faktorerne og altså også på kost og kostvejledning.

De kommunale sundhedspolitikker vil blive udfordret i takt med den øgede centralisering af det regionale sundhedsvæsen. Patienten sendes stadig tidligere hjem fra hospitalet, og dermed overlades opfølgning og efterbehandling til ’det nære sundhedsvæsen’. Det er en ny og voksende opgave for kommunerne, og det stiller store krav til kompetencer, tværsektorielt samarbejde og koncentreret fokus på indsatsen.

Hvis disse opgaver skal løses optimalt for borgerne og tage hensyn til samfundsøkonomien, er der i høj grad brug for en kost-, ernærings- og sundhedsfaglig indsats. Jeg opfordrer kommunerne til at tage hånd om borgernes ernæring eksempelvis i forbindelse med rehabilitering og genoptræning. Forskning har vist, at behandlingen virker både bedre og hurtigere, når borgerne samtidig styrkes gennem sund mad, kostvejledning og efter behov også ernæringsterapi.

Også ved pleje og behandling af borgere med kroniske sygdomme er der brug for kostvejledning for at sikre borgerne bedst mulig livskvalitet.

I forbindelse med OK11 indgik Sundhedskartellet og dermed Kost & Ernæringsforbundet en aftale med KL om at udarbejde kliniske retningslinjer for pleje og behandling i kommunerne. Arbejdet er i gang. Fokusområder er identificeret, og drøftelser om sammensætning, rammer og tidsplan for arbejdsgrupperne er ved at finde sin form.

Jeg ser frem til anvendelse af kliniske retningslinjer, der involverer ernæringsfaglig ekspertise fra økonomaer, kliniske diætister og professionsbachelorer i ernæring og sundhed. Og jeg glæder mig til sammen med KL at tilrettelægge lokale sundhedstilbud til gavn for alle borgere.

Ghita Parry
/ Formand