Den Nationale Kosthåndbog

Kosthåndbogen.dk er et praktisk opslagsværk for alle, der arbejder professionelt med mad og ernæring. På hjemmesiden finder du konkrete råd, opskrifter og kostforslag til alle borgere, hvad enten de er raske, syge, unge eller gamle. Kosthåndbogen.dk viser, hvordan officielle anbefalinger bliver omsat til konkrete måltider.

Kosthåndbogen er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Kost & Ernæringsforbundet. Intentionen er at skabe et fælles og let tilgængeligt værktøj for alle de faggrupper, der er involveret i borgerens helbred og sundhed.

Kostformerne og diæterne er målrettet 3 grupper:

Børn (0-17 år)
Voksne
Ældre (≥65 år)

Valget af kostform eller diæt til den enkelte baseres på en individuel vurdering af ernæringstilstand og forekomst af risikofaktorer.

Fælles redskab for alle faggrupper

I et typisk behandlingsforløb er der mange forskellige fagpersoner omkring den enkelte patient. Det kan fx være diætister, der vejleder om kosttyper, økonomaer og ernæringsassistenter, der tilbereder måltiderne, læger, der ordinerer kosttypen og pleje-/sundhedspersonale, der serverer maden. Alle bidrager med deres faglighed og skal derfor kende mulighederne for forskellige kosttyper. Med Kosthåndbogen får alle den samme referenceramme, når der skal lægges velfungerende kostplaner for den enkelte borger.