Den sjette ferieuge

Uden om loven

Hvis du er ansat i staten, i en kommune eller i en region har du ret til en sjette ferieuge. Hvis du er privatansat kan det også være, at din overenskomst giver dig ret til disse ekstra fem særlige feriedage. Tjek overenskomsten for at være sikker.

Retten til at afholde den sjette ferieuge er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter og er således ikke reguleret af Ferieloven, sådan som de fem første ferieuger er det.

Det er aftalt, at de særlige feriedage følger stort set de samme regler, som de ordinære feriedage.

Der optjenes 0,42 særlige feriedage med løn for hver måneds ansættelse, svarende til fem særlige feriedage per år. Er du kommunalt eller regionalt ansat skal du dog være opmærksom på, at du, hvis du er deltidsansat, kun optjener særlige feriedage forholdsmæssigt.

Hvis du er statsansat og fast har en 6-dages-arbejdsuge, optjener du seks særlige feriedage om året.

Afholdelse

Hvis du er statsansat, kan du selv tilrettelægge, hvornår du vil afholde dagene, dog med den undtagelse, at afholdelsen skal være forenelig med arbejdspladsens behov. Hvis du er kommunalt eller regionalt ansat, skal du følge de samme regler som ved varsling af restferie; det vil sige alt andet ferie end sommerferie.

I ganske særlige tilfælde, kan din arbejdsgiver kræve, at du afholder din sjette ferieuge.

Udbetaling og overførsel

Hvis du er statsansat, er det sådan, at de særlige feriedage automatisk skal udbetales til dig ved ferieårets udløb, hvis du ikke har fået afholdt dagene. Du skal altså ikke selv foretage dig noget, for at få pengene udbetalt. Men hvis du er regionalt eller kommunalt ansat, skal du selv, den 1. oktober i det løbende ferieår, give din arbejdsgiver besked om, at du skal have udbetalt penge, hvis du ikke afholder dagene. Vær opmærksom på, at der lokalt kan være aftalt en anden dato end den 1. oktober.

Uanset hvor du er ansat, kan du indgå aftale med din arbejdsgiver om, at dagene overføres til næste ferieår. Dette er lettere end for almindelige feriedage, idet de almindelige feriedage gives ifølge Ferieloven, der er en beskyttelseslovgivning, hvilket betyder, at du bør afholde almindelige feriedage, da du skal bruge dem til at restituere.

Den kontante godtgørelse for særlige feriedage udgør 2,5 procent af lønnen i optjeningsåret.

Hvis du skifter arbejde, vil du som udgangspunkt få udbetalt godtgørelsen for særlige feriedage med din sidste løn. Den statslige aftale om særlige feriedage åbner dog op for, at du kan aftale med din nye arbejdsgiver, at dagene overføres til dit nye ansættelsesforhold. Du skal i den situation kunne dokumentere overfor din gamle arbejdsgiver, at du har indgået en sådan aftale med din nye arbejdsplads.