Der er stadig penge i ’køkkenpuljen’

Sundheds- og Ældreministeriet har genopslået ’køkkenpuljen’, så kommunerne kan få bedre tid til at søge de resterende 125 mio. kr.

Den nye frist for ansøgninger er den 17. maj.

Maden skal tættere på de ældre

Pengene er øremørket til etablering eller renovering af køkkenerne på plejecentrene. Intentionen er at rykke maden tættere på de ældre og give dem bedre madoplevelser.

- Nogle kommuner har sagt, at de har haft svært ved at nå at udarbejde deres ansøgning. Derfor får de en ny mulighed for at få madlavningen på plejehjemmene tættere på de ældre, siger ældreminister Thyra Frank.

Holdninger til maden er vigtige

Kost & Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry, har tidligere kommenteret puljemidlerne ved at sige, at ’køkkenerne er et middel, men det er viden, holdninger og engagement i maden, der er det vigtige.’ 

- Det fine ved at etablere køkkener alle steder er, at der bliver en tydelig arbejds- og ansvarsfordeling mellem køkken og pleje. Køkkenets tilstedeværelse appellerer til at tage stilling til, ’hvilket’ køkken skal vi have, hvad maden skal kunne, hvordan måltidet skal se ud, hvem tager værtskab osv., siger Ghita Parry.

Kilde