Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Der skal betales for pausen

  • Marie Preisler [ T E K S T ] Henrik Frydkjær [ F O T O ]

I årevis fik medarbejderne i køkkenet på Hvidovre Hospital ikke løn i frokostpausen, selvom betalt frokost er en rettighed for offentligt ansatte på Kost & Ernæringsforbundets overenskomst. Fejlen blev opdaget af Maria Thomsen, nyvalgt tillidsrepræsentant for Kost & Ernæringsforbundet og driftskonsulent i serviceafdelingen, som køkkenet hører under.

− Jeg begyndte at undre mig, da en nyansat medarbejder i køkkenet gik til personaleafdelingen og gjorde opmærksom på, at hun ikke i tidligere job i det offentlige havde været ude for at skulle betale sin frokostpause selv. Henvendelsen fik personaleledelsen til at give hende løn for frokostpausen. Det fik de andre medarbejdere i køkkenet ikke. Sådan havde det været i årevis, og det havde ingen hidtil stillet spørgsmålstegn ved, siger Maria Thomsen.

Ulige vilkår

Kort efter blev Maria Thomsen valgt som tillidsrepræsentant, og hun tog straks sagen op over for Kost & Ernæringsforbundet og personaleafdelingen på Hvidovre Hospital.

− Det virkede ikke rigtigt, at der var forskellige vilkår for kollegaer på samme arbejdsplads og samme overenskomst. Jeg undersøgte, om der fandtes en lokalaftale, hvor det var omtalt, men det var der ikke. Så ringede jeg til Kost & Ernæringsforbundet og fik bekræftet, at der var noget galt. Forbundets medlemmer har krav på betalt frokost, det fremgår af overenskomsten.

Maria Thomsen gik derefter til personaleledelsen på Hvidovre Hospital og gjorde opmærksom på, at det var i strid med reglerne at lade medarbejderne selv betale frokostpausen. Ledelsen erkendte og beklagede straks fejlen og ændrede praksis, så alle medarbejdere på Kost & Ernæringsforbundets overenskomst i dag får løn, mens de spiser frokost.

Konstruktive forhandlinger

Samtidig indledte parterne forhandlinger om, hvordan ledelsen skulle honorere de i alt 12 medarbejdere og tre elever, der ikke havde fået deres retmæssige betaling for frokostpausen − for nogle medarbejderes vedkommende i op til fem år.

Maria Thomsen forventede, at forhandlingerne kunne blive svære, men har oplevet ledelsen som meget konstruktiv i hele forløbet:

− Vi har haft en rigtig god dialog med ledelsen i denne sag. Den har straks erkendt, at der var tale om en fejl, og accepterede med det samme, at de ramte medarbejdere havde krav på at blive kompenseret for den manglende løn, siger Maria Thomsen.

Frokost i arbejdstiden

Forhandlingerne er endt med, at hver medarbejder i køkkenet får frokostpausen betalt med tilbagevirkende kraft − dog højst fem år tilbage. Samtidig vil frokosten fremover afregnes efter overenskomstens regler. Det betyder, at den ugentlige arbejdstid er på 37 timer inklusive frokostpausen.

Det resultat er Maria Thomsen tilfreds med.

− Vi fik med Kost & Ernæringsforbundet i ryggen sikret vores rettigheder og opnåede en fornuftig godtgørelse, siger hun.

GUIDE

TIL PAUSER
ARTIKEL: Mette Jensen [ t e k s t ]

Frokostpausen og andre pauser er tiltrængte pusterum i løbet af arbejdsdagen.

Hold en pause

Hvis du er ansat mere end seks timer om dagen har du ret til en pause.

Pausen skal have et omfang, så pausens formål tilgodeses. Det betyder, at det ikke er formålstjenligt, at planlægge f.eks. personalemøder i pausen, mener Kost & Ernæringsforbundet.

Ifølge arbejdsmiljøloven skal arbejdet planlægges, så det kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det kan betyde, at du i løbet af arbejdstiden skal holde små pauser, så du ikke bliver så træt, at risikoen for ulykker stiger.

Betalt pause

Om du får løn, mens du holder frokostpause eller selv må betale, det afhænger af, hvad der er aftalt i din overenskomst. Hvis du er ansat uden overenskomst, skal det fremgå af din ansættelseskontrakt, om du får løn i pausen.

Hvornår du kan holde pause, beror på en aftale mellem dig og din arbejdsgiver og vil eventuelt fremgå af personalepolitikken på din arbejdsplads.

Info:

Hvis du er ansat i kommunen, kan du se den gældende overenskomst/arbejdstidsaftale her:
www.kost.dk/overenskomst-kl

Hvis du er ansat i regionen:
www.kost.dk/overenskomst-region

Hvis du er ansat i staten:
www.kost.dk/overenskomst-stat

Kontakt:

Din tillidsrepræsentant eller forhandlingsafdelingen i Kost & Ernæringsforbundet. De kan hjælpe, hvis du er i tvivl, om du skal have løn for pausen.

33 41 46 60

post@kost.dk