Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov  [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Der skal ledes bæredygtigt i fremtiden

 • Kirsten Weiss [ T E K S T ] Scanpix og Henrik Frydkjær [ F O T O ]

Hvor ligger forskellen mellem den fantastiske arbejdsplads og den middelmådige?

Spørger man professor i ledelse og organisation, Steen Hildebrandt, så kunne et godt sted at kigge efter være i det fællesskab, som kollegerne har.

− Der er en gammel talemåde, der hedder ’vi er alle i samme båd’, og relationer spiller en meget større rolle for en arbejdsplads, end den måde, organisationen er struktureret på. Man kan altid tegne et nyt organisationsdiagram, men det er fællesskabet, der gør forskellen. Det er her, den sociale intelligens og empatien kommer i spil.

Det sagde Steen Hildebrandt, da han talte om bæredygtig ledelse på Kost & Ernæringsforbundets lederkonference.

Bæredygtighed er en hjørnesten i den ledelse, der kan bringe individet, organisationen og kloden igennem de store udfordringer, vi står overfor.

− Vi har været meget hårde ved kloden, og vi gør skade på mennesker, fordi vi presser dem. Lad os investere i at behandle kollegerne og hinanden ordentligt, siger Steen Hildebrandt og understreger, at man i hans optik kan tale om bæredygtig ledelse på tre niveauer, nemlig i forhold til individet, organisationen og kloden.

Mental sundhed

På første niveau handler bæredygtig ledelse om mennesker.

− Ledelse har altid handlet om mennesker, men betoningen er totalt forskellig i dag set i forhold til på Kaj Holgers tid (fra tv-serien Krøniken, red.). Dengang var mennesket en produktionsfaktor og blev behandlet helt anderledes end i dag. I dag er det oplagt at tale om bæredygtig ledelse, når det handler om menneskers fysiske, psykiske og mentale sundhed, kompetenceudvikling m.m.

Den lektie er ikke forstået af de mange danske virksomheder, der har et meget højt sygefravær, mener han.

På andet niveau, organisationen, handler det om virksomheden som helhed. Med den jura, økonomi, mission og vision, der er knyttet til. Med de værdier og strategier, der hører med, og ikke mindst med både en ledelse og et budget.

− Bæredygtig ledelse handler om de strategier og politikker, som virksomheden ledes ud fra, og den måde, ledelsen adresserer bæredygtighed på. Hvordan tager virksomhedens arbejds- og administrative processer f.eks. hensyn til det sociale og det fysiske miljø, spørger Hildebrandt.

Hele kloden rundt

På det tredje niveau er opmærksomheden rettet mod kloden og det medansvar, den enkelte virksomhed har.

− Bæredygtig ledelse begynder der, hvor man ser sit medansvar for helheden. Det vil sige også for sine medarbejdere og mennesker omkring en.

For en leder skal det være tydeligt, at han eller hun har ansvar for medarbejderne, men det enkelte menneske har også et ansvar for sig selv og for at reflektere.

Bæredygtig ledelse er altså et spørgsmål om moral og etik, men også om økonomi. Og skal vi forbinde bæredygtighed med ledelse, er det godt at tænke på, at ”kan det måles, kan det også ledes”, siger Steen Hildebrandt.

Og med ’måle’ mener han ikke alene i tal og penge, men også ved at synliggøre den værdi, man har i f.eks. et godt arbejdsmiljø.

− Man skal − ikke mindst i en situation, hvor der måske er tale om outsourcing − præcist kunne beskrive, hvilken værdi man tilfører virksomheden f.eks. i form af et godt arbejdsmiljø, der ikke slider mennesker ned, eller i form af sundhed, etik, æstetik eller andet.

Lad os skynde os langsomt

Selv om man konstant føler, man bliver kørt over af den økonomiske grønthøster, er løsningen ikke nødvendigvis at knokle hårdere, men tværtimod smartere. Man kan faktisk godt skynde sig langsomt, og den arbejdsplads, der formår det, vil ofte være den med den højeste produktivitet. Det kræver, at man taler grundigt sammen, arbejder godt sammen og har respekt for hinanden.

 − Spørgsmålet er, om vi har travlt med det rigtige. Vi kommer først til at arbejde effektivt, den dag vi arbejder anderledes, hvad enten det er i køkkenet eller i en anden type virksomhed. For det her handler ikke bare om, hvordan vi tilrettelægger arbejdet, men også om den måde, vi deler humør og omgås hinanden på.

Ledelse er at servicere medarbejdere, så de er i stand til at løse deres opgave og kender de værdier, virksomheden står for. Fællesskabet gør en forskel, siger Steen Hildebrandt.

FAKTA:

 

Sådan kommer du i gang med at praktisere bæredygtig ledelse:

 • Se dig selv, se dig selv i relationerne til andre, og se også på relationerne på arbejdspladsen. Relationer har større betydning for din organisation end den måde, den er struktureret på. Selv om det er meget lettere at tegne et nyt organisationsdiagram …
 • Skab klarsyn om det, I gør på arbejdspladsen. Sammen og hver for sig. Gør I det, I tror, I gør? Og er du som leder sikker på, at du ved, hvad dine medarbejdere gør, og hvordan de har det?
  Hvis man nøje iagttager en arbejdskultur, f.eks. i form af videooptagelser, vil man ofte opdage, at alting langtfra er, som man troede.
  Som leder kan du skabe indblik i arbejdsmiljø, kultur og trivsel blandt medarbejderne f.eks. i form af ’360-graders-profiler’, spørgeskemaer og møder.
 • Sørg for at skabe en relation til den enkelte medarbejder. Men sørg også for at samle fællesskabet til diskussioner. Personalemødet er også vigtigt. Der er en tæt forbindelse mellem synlig ledelse og relationer mellem mennesker.
 • Bring dig i en position som leder, hvor du lytter og lærer af det, der bliver sagt omkring dig.
 • Vær ikke bange for at korrigere medarbejdere, der begår fejl. Naturligvis ikke via en verbal øretæve, men omsorgsfuldt og hjælpsomt. Det kaldes feedback − og det vil medarbejdere gerne have. 

Kilder: Otto Scharmer, Steen Hildebrandt og andre ledelsesteoretikere.

Det professionsfaglige leder-DNA

Under overskriften Det professionsfaglige leder-DNA var ca. 50 ledere samlet til konference i Odense den 24. maj.

Temaerne var ledelse som profession, med særligt fokus på bæredygtig ledelse, og oplæg fra professor i organisation og ledelse, Steen Hildebrandt.

På konferencen fik deltagerne en præsentation af forbundets undersøgelse om professionsfaglig identitet − med fokus på lederområdet. Og mulighed for at diskutere deres bud på fremtidens leder og kravene til denne.

Dagen blev rundet af med ledelsesrådgiver Sverri Hammers bud på, hvordan lederen skaber motivation og engagement i hverdagen.

www.kost.dk/netnyt − 29. maj

 

Hvordan kan et abstrakt begreb som bæredygtig ledelse praktiseres i dit job som leder?

 

Ole Hoffmann, cheføkonoma, Århus Universitetshospital Risskov, leder for knap 80 medarbejdere:

− Bæredygtighed − det praktiserer vi hver dag! I vores dialog med hinanden, som er anerkendende og værdsættende. Vi skal altid huske medarbejderne, når vi taler ledelse, og begrebet bæredygtighed giver mening i forhold til f.eks. etik, moral, det fysiske arbejdsmiljø, spild osv. Vi skal stå som garanter for, at vi ikke overforbruger, men overleverer kloden i ordentlig stand til de næste. Og vi skal tænke økonomisk og forhindre nedslidning af medarbejdere. Hos os bruger vi meget tid på at forbedre arbejdsmiljøet, der i dag er så unikt, at det eneste problem, Arbejdstilsynet kan pege på, er tunge løft af 25 kg-sække.

− Bæredygtighed handler også om at formulere, hvad man står for og dokumentere det. Det vi koster, kan regnes ud på mange måder. F.eks. opretter vi fleks- og skånejob. Det er bæredygtigt frem for at smide gamle kolleger på gaden.

Bente Sloth, cheføkonoma, Århus Universitetshospital, leder for ca. 100 medarbejdere:

− Det handler om at tage stilling til kvaliteten af den mad, vi laver. Hvis den ikke smager godt, spiser patienterne den ikke. Og så er vi ikke en del af behandlingen, som vi gerne vil være. På samme måde giver det mening at arbejde med økologi, for så forholder vi os også til f.eks. bedre dyrevelfærd og vandmiljøet. Men vores omlægning til økologi indbefatter også en bedre økonomisk bundlinje.

− Bæredygtig ledelse drejer sig også om at skabe mening og inspiration – det er min erfaring, at det tænder lys i folks øjne, når man kan skabe mening. Det gælder både gode tilbagemeldinger fra patienterne og fra medarbejderne, der er med til at lave mad fra bunden. Et godt resultat giver fagprofessionel stolthed.

– Som leder sætter jeg visionen, men går vejen sammen med medarbejderne. Jeg forsøger at skabe mening for alle − jeg kan se mig selv i øjnene og er stolt over at arbejde i den her branche.