Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Det er en fordel, at kantinen ligger på femte sal

  • Tina Juul Rasmussen [ T E K S T ] Mikkel Bache [ F O T O ]

 ’Vidste du, at det tager to en halv time at forbrænde en pizza, hvis du styrketræner? Bag computeren tager det ti timer.

’Vidste du, at du skal svømme i 25 minutter for at forbrænde to glas rødvin?

Sundhedsfakta som disse blev hængt op i virksomheden og var med til at åbne øjnene og vække nysgerrigheden hos medarbejderne på MAN Diesel og Turbo i København.

Ny livsstil til medarbejderne

De forskellige sundhedsinfo var et led i et sundhedsfremmende projekt på arbejdspladsen, som to professionsbachelorer med succes gennemførte for en gruppe medarbejdere, der i løbet af seks uger forbedrede deres livsstil og helbred.

− Vi gennemførte et livsstilsforløb med 15 medarbejdere, som deltog frivilligt, og som alle havde stillesiddende arbejde. De fleste ønskede at tabe sig, og flere ville også gerne forbedre deres kondition, fortæller professionsbachelor Mette Stenberg Larsen, som sammen med Stine Mangaard Hansen stod for projektet hos MAN Diesel og Turbo.

Tog trappen til femte

Mette Stenberg og Stine Mangaard Hansen kombinerede flere tiltag for at forbedre livsstilen og sundheden og samtidig fastholde og motivere de ansatte til at fortsætte. Deltagerne skulle blandt andet føre kostdagbog for at afdække vaner og kalorieindtag, de fik lagt kostplaner med flere små mellemmåltider, de blev konditestet, fik udregnet BMI og målt omkredsen af talje, lår, hofter og overarm. De deltog i motion, blandt andet løb med intervaltræning og powerwalking.

− For eksempel ’tvang’ vi dem til at tage trapperne op til kantinen på femte sal. Og vi foreslog alle, at de i stedet for en rygepause lige kunne tage trappen op og ned igen.  Vi gennemførte også coachende samtaler, individuel rådgivning og foredrag og samarbejdede med kantinen om at tilbyde endnu sundere og næringsrigtig mad kombineret med daglig information om forskellige vitaminer. Det var medarbejderne meget begejstrede for, fortæller Mette Stenberg Larsen.

Og resultaterne var til at tage og føle på.

− Efter seks uger havde de 15 deltagere tilsammen tabt sig 27 kg og gået 15 procent ned i fedtmasse, ti procent op i muskelmasse og reduceret deres hofte-, talje- og lårratio med mange centimeter.

Øget produktivitet i virksomheden

Ud over de meget håndfaste resultater til medarbejderne var målet at sætte fokus på de gevinster, en arbejdsplads får ved at indføre sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Og det vakte genklang hos ledelsen.

− Som virksomhed vil vi gerne tage et ansvar for vores medarbejdere. Og det er jo sådan, at hvis man er ryger, får man tilbudt rygestopkurser, er man alkoholiker, får man tilbudt en Minnesota-kur. Men er man almindelig dødelig med et par kilo for meget, får man ingenting. Derfor syntes vi, at projektet var en god ide.

− Selvfølgelig betyder det også noget for os som virksomhed, at vores medarbejdere er fit for fight. Det giver bedre trivsel og bedre produktivitet − uden at vi dog har lavet en cost-benefit-analyse på det, for det er jo et frivilligt tilbud til medarbejderne − uden pres fra vores side, siger Lars Breusch.

Energi til flere trappetrin

For Rana Tais, promotionassistent i marketingafdelingen, kom projektet på det helt rigtige tidspunkt. Hun var motiveret til både at tabe sig og ændre sine kostvaner efter fødsel og barsel.

− Jeg var allerede begyndt i fitnesscentret og til zumba, men fra projektet startede og i løbet af de næste tre måneder tabte jeg syv kilo. Jeg fik både motion, kostplan, information og inspiration, som jeg er fortsat med at bruge efter projektet. Nu tager jeg trappen flere gange om dagen for lige at få pulsen op og forbrænde lidt. Jeg spiser flere mellemåltider, og jeg tæller kalorier, så selvom jeg ikke har tid til at træne fire gange om ugen, formår jeg alligevel at holde min vægt. Så jeg er glad for, at jeg fik det tilbud via min arbejdsplads, siger Rana Tais.

PERSPEKTIV

 

Langsigtede gevinster

Sund livsstil og godt helbred hos medarbejderne på en arbejdsplads har en lang række gevinster for både medarbejdere, virksomhed og samfundet i det hele taget, fastslår det prisvindende bachelorprojekt:

”Større arbejdsglæde, bedre helbred og mere energi og overskud. Desuden kan den enkelte medarbejder blive socialt stigmatiseret som følge af eksempelvis overvægt, og dette kan gennem sundhedsfremme forebygges og helt undgås. For virksomheden kan udbyttet bl.a. være større medarbejderengagement, lavere sygefravær og øget produktivitet. For samfundet kan nævnes færre udgifter til sundhedsvæsenet, reduceret ulighed i sundhed pga. mindre sygdom, fastholdelse af ufaglærte medarbejdere og forhindring af, at de udstødes fra arbejdsmarkedet.”

Men, slår de to professionsbachelorer fast:

”En strategisk sundhedsindsats skal være langsigtet, bakkes op af ledelsen, og medarbejderne skal inddrages i processen. Sundhedsfremmende indsatser kan derfor ikke betragtes som et projekt, men som en langsigtet og vedvarende indsats, fordi der skal ændres adfærd og holdninger. Og for at en virksomhed skal kunne realisere en sundhedsmæssig målsætning, er det nødvendigt at afdække behov i forhold til relevante indsatsområder, f.eks. ved at udarbejde en sundhedsprofil for arbejdspladsen, hvor medarbejdernes sundhedstilstand afklares. Samtidig kan der spørges ind til ønsker i forhold til sundhed. På den måde er det muligt at komme tættere på medarbejderne i forhold til etiske overvejelser, som f.eks. hvor tæt ledelsen kan gå på medarbejderen i forhold til sundhedsfremme på arbejdspladsen.”

Kilde: Bacheloropgaven Arbejdspladsen som sundhedsfremmende instans af  Mette Stenberg Larsen og Stine Mangaard Hansen, 2011.

 

FAKTA

 

Sundhedsprofil

For at dokumentere resultaterne af sundhedsfremmeprojektet på MAN Diesel og Turbo lavede Mette Stenberg Larsen og Stine Mangaard Hansen individuelle sundhedsprofiler på de 15 deltagere. Det foregik i begyndelsen af forløbet og efter seks ugers indsats:

  • Hver deltager fik næringsberegnet sin kost på baggrund af tre dages kostdagbog.
  • De fik lagt individuelle kostplaner.
  • De blev vejet og fik målt fedtprocent og muskelmasse, lår-, overarms-, hofte- og taljeomkreds og højde.
  • Blodtrykket blev målt sammen med BMI, hvilestofskiftet og energiforbruget ved fysisk aktivitet samt konditallet.

www.kost.dk/netnyt −  den 25. april

Kost & Ernæringsforbundets bachelorpris

Projektet indbragte professionsbachelorer Mette Stenberg Larsen og Stine Mangaard Hansen Kost & Ernæringsforbundets bachelorpris.

Prisen uddeles to gange om året til projekter af høj kvalitet med perspektiver for professionen og faget. Prisen skal give bachelorerne inspiration og mod til at forsætte den faglige udvikling. Prisen er på 10.000 kr.

www.kost.dk/medlem/bachelorpris

MAN Diesel og Turbo

Forsætter projektet og har ansat Mette Stenberg Larsen til at coache endnu en gruppe medarbejdere.

Virksomheden producerer dieselmotorer og beskæftiger 12.500 medarbejdere på verdensplan, heraf 1.300 i København.