Det fede samfund - indsats for børn og unge

Det fede samfund: Indsats for børn og unge

Globalt er overvægt den største trussel mod folkesundheden (1). Det viser WHO’s rapport fra 2018. Alene i Danmark viser de seneste tal om folkesundheden, at skålen er tippet: For første gang er der nu en overvægt af overvægtige danskere. Hele 51 % af os danskere over 16 år er overvægtige. Det er på tide at sætte ind. Løsningen er ikke en hurtig projektperiode, men kræver strukturelle tiltag: En tidlig indsats fra barndommen, opfølgning i kommunerne på vægttab og et tværfagligt samarbejde, hvor alle fagligheder, arbejder i samme retning. Et oplagt indsatsområde er de kollektive madordninger. For det unikke ved Danmark er, at næsten alle børn går i daginstitution og vi ved, og forskning viser, at de gode madvaner begynder i barndommen.  

Fakta 

 • Overvægt og svær overvægt er en af de største trusler mod folkesundheden, ifølge WHO’s nyeste børneundersøgelse 2018(1).  
 • 51 % af danskerne (16 år eller derover) er overvægtige(2)
 • 10-25 % af danske børn og unge (3-18 år) har overvægt eller svær overvægt afhængig af opgørelsesmetode, alder og køn(3)
 • 70 % af overvægtige unge vil også være overvægtige som voksne(4)
 • Overvægt er 81 % hyppigere blandt børn af forældre med kort uddannelse end blandt børn af højtuddannede(5)
 • Vedvarende overvægt som barn og ung øger risikoen for diabetes som voksen. Hvis vægten normaliseres før puberteten, undgår man forhøjet risiko for udvikling af diabetes som voksen(6).  
 • Madordninger: Op til 70 % af børns energibehov dækkes i løbet af en dag i daginstitutionen(7).  
 • 97 % af de 3-5-årige går i daginstitution, som er unikt for Danmark og et oplagt sted at sætte ind(8)
 • Næsten 80 % af landets vuggestuebørn har en frokostordning(9).  
 • Kun ca. halvdelen af børnehavebørn er omfattet af en frokostordning i daginstitutionen(9)
 • Geografiske forskelle: Frokostordninger er mest for hovedstadens børn. 69 % af børn i Region Hovedstaden har frokostordning, mens det kun gælder 31 % i Region Sjælland(10).  
 • Generelt: Børn og unge (4-18-årige) indtager generelt seks gange mere af søde sager og sukkersøde drikkevarer, end der tilrådes i en sund kost(3).

Konsekvens

 • Usunde madvaner er næstefter rygning den risikofaktor, der kan tilskrives flest dødsfald og livsstilsygdomme, som fx diabetes, hjertekarsygdomme og kræft. I dag lever 35 % af danskerne med mindst én kronisk sygdom. 
 • Opfølgende tiltag kræves: Op mod 95 % af de, der ønsker et vægttab, har mindst én gang haft succes med at tabe sig. Kun 5 % holder vægttabet på længere sigt(11)

Løsninger: Hvordan knækker vi overvægtskurven?

 • Grundpillerne til sunde madvalg ligger i førskolealderen. 
 • Skab en koordinerende kommunal funktion, der sikrer det tværfaglige samarbejde for målgruppen ’børn i førskolealderen’ og deres familier.
 • Kommunerne må sikre, at der er et tilstrækkeligt opfølgende forløb efter en tidsbegrænset indsats (fx Julemærkehjem, Fars Køkkenskole eller Fit4Kids)
 • Opfølgende forløb er både kostvejledning til det udsatte barn OG til resten af familien.
 • Indfør madordninger i kommunernes dagtilbud: De kan medvirke til at skabe lighed i sundhed, fordi alle hermed får adgang til sund og velsmagende mad.
 • Undersøg særligt udsatte geografiske områder: Kollektive madordninger er ikke ligeligt fordelt over landet – og der, hvor der er de største udfordringer med overvægt, er også de områder, hvor kollektive madordninger er færrest. Undersøg derfor, hvordan det kan blive attraktivt for forældrebestyrelser at tilvælge madordninger.   
 • Indfør madordninger i skoler: Medansvar og involvering gør skoleeleverne bevidste om madens smag og sundhedsmæssige betydning(12).  Kilder
 1. World Health Organisation, Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Childhood overweight and obesity, 2018
 2. Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017, Sundhedsstyrelsen 2018
 3. Tetens, I, et. al. Fremme af sunde mad- og måltidsvaner blandt børn og unge, København, Vidensråd For Forebyggelse, 2018
 4. Opsporing af overvægt og tidlig indsats, SST 2014
 5. Matthiessen & Fagt, Kostens betydning for børn og unges sundhed og overvægt: 2000-2013. E-artikel: DTU Fødevareinstituttet (2017)
 6. Bjerregaard, LG, et.al. Change in overweight from childhood to early adulthood and risk of type 2 diabetes. N Engl J med 2018; 378:1302-12
 7. Iversen, JD & Sabinsky, M, En undersøgelse af mad- og måltids-kulturen i daginstitutioner med forskellige madordninger, Danmarks Tekniske Universitet, Fødevareinstituttet, Søborg. (2011)
 8. Danmarks statistik, 2013 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2014/NR146.pdf
 9. Bureau 2000 – analyse og forskning, tendenser på dagtilbudsområdet 2018
 10. Bureau 2000 – analyse og forskning, Kost i daginstitutioner 2016
 11. En tommelfingerregel fra Professor Berit L. Heitmann, Frederiksberg Hospital og Københavns Universitet. Diætisten nr. 144. Dec 2016
 12. Advisory board for mad, måltider og sundhed. Anbefalinger til regeringen og en invitation til hele Danmark. April 2018

Sundhedsfremme og forebyggelse