Det forventer vi af ny regering

Valgets helt store sejrherre, Kristian Thulesen Dahl (DF), har ikke holdt sig tilbage, når det gælder den kost-, ernærings- og sundhedsfaglige dagsorden. Flere gange har han og hans parti slået til lyd for køkkener på de nye supersygehuse. Det lugter af arbejdspladser, hvis man spørger Ghita Parry.

- Det, vi kan, i vores profession, er afgørende vigtigt for helbred og trivsel. Derfor håber jeg også, at en kommende regering - med eller uden Dansk Folkeparti i ministerkontorene - vil arbejde for, at gøre måltider til en sundhedsydelse, siger hun.

Det er dog ikke kun patienterne, der kan og skal nyde godt af professionens evner, mener Ghita Parry. Hun peger på, at også bedre måltider til ældre og børn i skoler og daginstitutioner bør være højt på den nye regerings prioriteringsliste.

Let presset i det offentlige

Som en del af den samlede LO- og FTF-fagbevægelse har Kost & Ernæringsforbundet været dybt engageret i kampagnen 'Sammen skaber vi værdi'. Med 22 konkrete forslag og 1,5 millioner medlemmer i ryggen, har de mange fagforbund sat alt ind for at få fingeraftryk i et kommende regeringsgrundlag.

Samtidig har Venstre i valgkampen givet tilsagn om nye trepartsforhandlinger (forhandlinger mellem arbejdsgivere, arbejdstagere og regering, red.). Ghita Parry peger på arbejdsmiljøet som en fundamental udfordring.

- Jeg håber og tror på, at regeringen vil være med til at løse de massive problemer med stress og dårligt arbejdsmiljø i den offentlige sektor. Det koster dyrt - både for den enkelte medarbejder, vores arbejdsmarked og vores samfund. det må og skal vi have gjort noget ved. Presset i den offentlige sektor skal lette, slår Ghita Parry fast.

Hun afventer nu resultaterne af de kommende dages forhandlinger om en ny regering.

Kilde