Det mener politikerne om underernæring

Mai Mercado, Konservative En målrettet ernæringsindsats kan give ældre medborgere større livskvalitet og forbedret sundhed, der forlænger leveårene og livsgnisten. Uden en målrettet ernæringsindsats i kommunerne, er der grund til bekymring, for underernæring giver risiko for øget sygdom, dårligere hukommelse og større ensomhed blandt ældre, som kan føre til depression. Derfor er det vigtigt i dagens sundhedspolitik ikke kun at have fokus på overvægt og fedme, men også på underernæring – især set i lyset af at mange ældre er i risikogruppen for at være underernærede. Foruden en målrettet ernæringsindsats har jeg også fokus på de positive effekter som frivillighed kan bidrage med. Ældresagen i Odense har til eksempel et projekt, hvor en frivillig i Ældresagen spiser med en småtspisende borger, der er i risikogruppen for at blive underernæret. Når frivillighed og en målrettet ernæringsindsats kombineres, så kan det få en helt afgørende forskel for den enkelte. Derfor ser vi gerne flere partnerskaber i kommunerne der kombinerer frivillighed med en målrettet ernæringsindsats.
     
Sophie Løhde, Venstre

For Venstre er det afgørende, at kost og ernæring er en integreret del af det nære sundhedsvæsen, og at vi sikrer sammenhæng på tværs af sundhedsvæsenet. Ikke mindst i forhold til de mange ældre medicinske patienter, der indlægges på sygehusene, mens kommunerne er tæt på borgerne via plejehjemmene og i den kommunale hjemmepleje. Eksempelvis ved vi, at alt for mange borgere på plejehjem er underernærede. Det betyder dårligere livskvalitet for de ældre, og er dyrt for kommunekassen i form af unødige indlæggelser. Vi ser gerne, at kommunerne får større fokus på området, og bliver bedre til at lære af dem, som gør det bedst. Kost og ernæring skal være en integreret del af kommunernes sundhedspolitik, og kommunerne bør fx have en måltidspolitik som en del af deres samlede sundhedspolitik samt udarbejde måltal for, hvor meget og hvordan at man fx vil nedbringe underernæring blandt ældre på plejehjem.

     
Camilla Hersom
Radikale Venstre
Underernæring er et stort problem, der risikerer at blive endnu større, hvis vi ikke ændrer kurs. Vi bør alle kende de tegn, der findes på underernæring, så vi kan reagere i vores eget liv og i relation til vores familier. Og vores professionelle på hospitaler, på bosteder og i hjemmeplejen må have en klar vision for hvordan underernæring skal takles. Nøglen er opmærksomhed og indbydende mad til patienter og småtspisende. I et velstående land som Danmark bør underernæring kunne udryddes