Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Det nære sundhedsvæsen skal have fokus på ernæring

God ernæring er en forudsætning for at få noget ud af træning og genoptræning. Og det er afgørende for at kunne leve bedst muligt med en kronisk sygdom. Det ved enhver, der har fået vejledning og lagt kosten om.

Så når der nu kanaliseres ekstra 500 millioner kroner ud i kommunerne til rehabilitering og forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser, samt vejledning af kronisk syge, så kan det kun gå for langsomt med at skaffe de kost-, ernærings- og sundhedsfaglige kompetencer, der er brug for til at få pengene til at virke og give borgerne et bedre liv.

Derfor glæder det mig, når formanden for KL’s sundhedsudvalg her i bladet giver udtryk for, at skønne og dyre kræfter vil være spildte på genoptræning og behandling, hvis ikke kommunerne samtidigt sørger for, at opruste på det kost- og ernæringsfaglige område. Det nytter f.eks. ikke at knæopererer en overvægtig borger uden at vejlede i kost, så vil det ikke vare længe, inden samme borger skal opereres i det andet knæ, som sundhedskonsulenten i Høje Taastrup peger på. Vi ved også af erfaring, at hvis ældre udskrives fra hospitalet uden professionel omsorg for, at de får mad og drikke, der svarer til deres behov, er der risiko for, at de genindlægges kort efter.

Hjemmeplejen og plejecentrene skal derfor investere i medarbejdere, der har kompetencerne til at opfylde ældre og udsatte borgeres ønsker og behov for ernæringsrigtig mad og sikre, at måltiderne tilrettelægges så appetitten øges.

Borgere der skal genoptrænes eller leve med kronisk sygdom, skal vejledes af et tværfagligt team af sundhedsprofessionelle, der kan skabe helhed i behandlingen. Diætister og professionsbachelorer i ernæring og sundhed kan bidrage ved at vejlede i optimal ernæring, men også ved at uddanne plejepersonale og terapeuter i ernæringens betydning for trivsel og effektiv behandling, så de kan opfange og henvise borgere med behov for kostvejledning – både forebyggende, ved genoptræning og i forbindelse med kroniske sygdomme. Det betaler sig

Ghita Parry
/ Formand