Diætisten August 2020

Synes du, det er lidt længe siden, du sidst har fået Diætisten, så skyldes det, at Diætisten samsendes med KE-bladet. Næste gang du modtager et nyt blad er ultimo september.

Bladet har denne gang ikke et overordnet tema men en pallette af faglige artikler, der afspejler lidt af det brede felt, vi arbejder inden for. Læs bl.a. om diætetisk behandling af Covid-19-patienter, naturlig tyndhed og udvikling af sondemåltider.