Diætisten Maj 2020

I starten af 2020 gennemførte FaKD en undersøgelse blandt selskabets medlemmer for at blive klogere på bl.a. holdningen til fagbladet ”Diætisten” og desuden blev medlemmer bedt om at svare på udvalgte spørgsmål omkring ledelse. Læs medlemmernes svar og bestyrelsens konklusioner herpå.

En række diætister deler i bladet deres erfaring med ledelse. Karen Søndergaard kigger med sin mangeårige erfaring som leder af diætister og diætistuddannelsen tilbage og frem på ledelsesdelen af diætisternes arbejdsfelt. Randi Tobberup belyser nogle af de arbejdsopgaver og dilemmaer, som indgår i rollen som ledende klinisk diætist. Kirsten Færgemann opfordrer til fortsat at gøre en masse politisk benarbejde og hver især huske at handle og søge indflydelse og ville fagfællesskaberne, hvis vi som fag og enkeltpersoner skal rykke videre. 

Hvordan du rykker dig bedst muligt, får du også karrierecoachens råd til. Tag ansvar for din faglige udvikling. På den måde bliver du den bedste udgave af dig selv som leder, uanset om du er leder for andre eller blot for dit eget arbejdsliv.

Læs diætisten her.