Dialog er medicin mod jobstress

På et år oplever hver 9. offentligt ansat i gennemsnit at være sygemeldt på grund af arbejdsrelateret stress. Det viser en ny og omfattende undersøgelse blandt 2.700 offentligt ansatte.

Resultatet er interessant, fordi det stiller skarpt på den stress, der knytter sig til medarbejdernes job. Men undersøgelsen er også vigtig, fordi den viser, hvordan arbejdspladser kan forebygge sygefravær på grund af stress på jobbet.

– Det er selvfølgelig dybt bekymrende, at så mange bliver ramt af stress på jobbet. Det tal skal vi selvfølgelig have gjort noget ved. Undersøgelsen viser meget klart, hvilke værktøjer, man kan bruge. Det handler helt klart om at have tid til at løse opgaverne, men det handler altså også om god og tillidsfuld dialog mellem ledelse og medarbejdere, siger Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet.

Forbundet er en af de mange organisationer, der står bag undersøgelsen.

Følg op på APV'en

På arbejdspladser, hvor de ifølge medarbejderne følger op på det psykiske arbejdsmiljø gennem de såkaldte arbejdspladsvurderinger (APV’er), har hver 14. medarbejder været sygemeldt.

På arbejdspladser, hvor de ikke følger op på arbejdsmiljø-undersøgelserne, har tæt på hver 5. medarbejder været syg af stress.

– De tal siger mig, at det kan betale sig at gøre en indsats for det psykiske arbejdsmiljø. Der er jo ingen – hverken ledelse eller personale – der er interesserede i, at medarbejderne går ned med stress. Derfor håber jeg, at samarbejdsorganisationer rundt omkring kaster et blik på tallene og sætter sig for – sammen - at gøre noget for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, siger Ghita Parry.

God dialog mellem ledelse og personale

Det er netop samarbejdet mellem personale og ledelse, der ifølge undersøgelsen, er en af de helt store nøgler til at lukke døren for stress og psykisk nedslidning. Der, hvor medarbejderne er i god dialog med ledelsen og bliver informeret om vigtige beslutninger, er procenterne for arbejdsrelateret sygdom syv procent. Hvis det modsatte er tilfældet – dårlig dialog og mangelfuld information om ændringer – er stressprocenten helt oppe på 17 procent.

Undersøgelsen er en del af en række faglige organisationers fælles kampagne frem mod overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked. Under overskriften ”Vores aftaler. Din styrke” sætter fagforbundene spot på de vilkår, de offentligt ansatte har.

Kilde