Dialog og dilemma på årstræf for tr og amir

Sammen om forandringer

85 tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter mødtes i Middelfart for at drøfte, hvad der skal til, når forandringens vinde blæser og sætter såvel tillidsrepræsentanter som arbejdsmiljørepræsentanter i spil mellem kolleger og ledelse på arbejdspladserne. 

Sammen med oplæg om forandringer og psykisk arbejdsmiljø, indflydelsen gennem MED og nogle bud på værktøjer, der forbedrer trivslen fra Madhuset i Nyborg, var årstræffet lagt tilrette omkring fem workshops om udlicitering, konflikthåndtering, dilemmaer og ikke mindst samarbejdet mellem tr og amir. Det var nemlig første gang, at de to grupper holdt træf sammen.

- Det gav rigtig god mening, siger Lis Clement, der var med som arbejdsmiljørepræsentant fra Madservice Herning, hvor også tillidsrepræsentant Jette Bilberg Kristensen deltog.

- Vi har et godt samarbejde hjemme, og det er godt med fælles information, som vi nu kan gå videre med på arbejdspladsen, siger Lis Clement.

Vi står mellem ledelse og kolleger

- Hos os er vi aktuelt udfordret af at være konkurrenceudsat. En forandring, der i høj grad sætter os begge to i spil. Vi skal have fokus på den enkeltes reaktion på forandringen, men også på, hvordan den vil påvirke vores arbejdsmiljø som helhed. Vi skal optræde som vagthund for kollegerne og varetage deres interesser, men samtidig skal vi kunne være sparringspartnere for ledelsen. Vi skal forstå begge parter – det kan da godt indimellem opleves som et dilemma. Omvendt er det vigtigt med en tillidsfuld dialog med ledelsen – så vi bliver taget alvorligt. Også når vi peger på udfordringer på arbejdspladsen.

Fælles - og hver for sig

- Jeg synes, der var mange problemstillinger at relatere sig til både i oplæg og workshop. Men selvom det var godt, tror jeg, at jeg vil anbefale et fælles træf hvert andet år, så det også er muligt at gå i dybden med emner, der er relevante for enten tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. Eller det kunne være et årligt fælles træf, hvor der både er fælles information og oplæg, der henvender sig til de to typer repræsentanter, men hver for sig, anbefaler Lis Clement.