Digitale værktøj skal styrke mental sundhed på jobbet

Knap 6 ud af 10 danskere kommer i løbet af arbejdslivet i berøring med mentale helbredsproblemer som stress, angst eller depression på arbejdspladsen enten hos en kollega eller på egen krop. Det viser en ny undersøgelse gennemført for partnerskabet ’Sammen om mental sundhed’. Samtidig er mentale helbredsproblemer årsagen til op mod 48 % af alt sygefravær og 42 % af alle førtidspensioner, viser Hvidbog om mentalt helbred fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og de nyeste tal fra Ankestyrelsen. 

Gå til værktøjskassen

Den digitale værktøjskasse er rettet mod små og mellemstore arbejdspladser, men kan bruges af alle.

Se mere på www.mentalsundhed.dk

 

Den digitale værktøjskasse på www.mentalsundhed.dk er rettet mod små og mellemstore arbejdspladser, men kan bruges af alle. De små og mellemstore arbejdspladser oplever ofte særlige udfordringer, da de ofte har færre ressourcer og mindre erfaring med at håndtere mentale helbredsproblemer. Samtidig er det kun hver femte af de ansatte, som har kendskab til viden og værktøjer, der kan bruges, hvis de oplever mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen. Det viser en undersøgelse gennemført for partnerskabet.

Digitale værktøjer til gavn for alle

Den digitale værktøjskasse på www.mentalsundhed.dk giver adgang til værktøjer og viden, man kan bruge til arbejdet med mental sundhed på arbejdspladsen.”Det er vigtigt, at vi reagerer, når vi kan se, at en medarbejder eller en kollega mistrives. Men det kan være svært at vide, hvordan man konkret skal håndtere situationen og kan hjælpe. Det giver den nye digitale værktøjskasse svar på, og derfor håber jeg også, at den vil blive brugt af både chefer og medarbejdere rundt om på arbejdspladserne”, uddyber Sophie Løhde, sundheds- og ældreminister.

Værktøjskassen rummer bl.a. værktøjer og viden til at forebygge mentale helbredsproblemer, hjælpe en kollega eller sikre at en medarbejder kommer godt tilbage på arbejdspladsen efter et sygdomsforløb. Værktøjerne kan være alt fra film om, hvordan man skelner mellem kort- og langvarig stress til en skabelon for en fastholdelsesplan.

Et bredt partnerskab står bag

Partnerskabet ’Sammen om mental sundhed’ udspringer af satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017, hvor parterne bag aftalen afsatte 7 mio. kr. til etableringen af et partnerskab med det formål at styrke den mentale sundhed på danske arbejdspladser. Partnerskabet ledes af Sundheds- og Ældreministeriet. Komiteen for Sundhedsoplysning har sekretariatsfunktionen i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og kommunikationsbureauet Operate. 

Partnerne er:

 • 3F
 • Akademikerne
 • Arbejdsmiljø København
 • Arbejdstilsynet
 • Cabi
 • COWI
 • Dansk Erhverv
 • DA 
 • Det Sociale Netværk
 • DI
 • En af os
 • Falck Healthcare
 • FTF (Som Kost & Ernæringsforbundet er en del af)
 • Håndværksrådet
 • Dansk Metal
 • KL
 • Lederne
 • LO
 • PensionDanmark
 • Psykiatrifonden
 • Depressionsforeningen
 • Danske Regioner  

Tal for undersøgelse gennemført af partnerskabet

• 58% har oplevet mentale helbredsproblemer på deres arbejdsplads.
• 38% har oplevet mentale helbredsproblemer på deres arbejdsplads inden for det sidste halve år.
• 21% har kendskab til viden og værktøjer, som kan bruges, hvis de oplever mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen.
• 25% ved ikke, hvornår man skelner mellem stress og travlhed, og dermed ikke hvornår stress-symptomer skal tage alvorligt.
• 18% er usikre på, hvor meget de må blande sig, når de oplever mentale helbredsproblemer på arbejdspladsenKilde: Undersøgelse foretaget for ’Sammen om mental sundhed’.

Undersøgelsen er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der arbejder på private og offentlige arbejdspladser med 1-99 ansatte. Undersøgelsen siger således kun noget om arbejdspladser med op til 100 ansatte. I alt deltog 1591 personer i undersøgelsen, der blev gennemført i perioden d.18-29. august.