Digitalt redskab spreder viden om dysfagi i Hillerød

Kompetenceudvikling med stort udbytte

Et tværfagligt ernæringsnetværk, der består af to diætister, en ergoterapeut, en fysioterapeut, en sygeplejerske og to ledere fra en hjemmepleje- og plejecenterenhed i Hillerød Kommune, har i 2014-15 udviklet en digital værktøjskasse med redskaber til at håndtere dysfagi. Værktøjskassen indeholder bl.a. videoer med viden om, hvad dysfagi er, inspiration til at servere synkevenlig mad på en appetitlig måde, viden om hjælpemidler til at hjælpe borgere med dysfagi i spisesituationen mm. Formålet er at give plejepersonalet i kommunen et samlet overblik over kommunens samlede tilbud til borgere med dysfagi.

Du kan finde dysfagi værktøjskassen og læse mere her.