Din klinik eller arbejdsplads skal registreres

Patientsikkerheden skal vurderes

Alle sundhedsfaglig behandlingssteder i Danmark skal registreres i Styrelsen for Patientsikkerheds nye register. Registreringen sker, fordi alle behandlingssteder i Danmark skal underlægges et tilsyn. Det kaldes et risikobaseret tilsyn. Formålet med tilsynet er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstederne.

Behandlingssteder og sundhedspersoner

Et behandlingssted er en selvstændig virksomhed, hvor der udføres behandling. Det kan være undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme, der er rettet mod den enkelte patient og udført af en sundhedsperson. Det betyder, at hvis du er klinisk diætist og har egen klinik, skal du registreres. Hvis du er professionsbachelor i ernæring og sundhed f.eks. på et sundhedscenter, skal du ikke registreres – men din arbejdsplads skal.

Ifølge sundhedsloven er en sundhedsperson en person, der er autoriseret af Styrelsen for patientsikkerhed til at udføre sundhedsopgaver – eksempelvis en klinisk diætist. Eller en person, der handler på delegation fra en autoriseret sundhedsperson. Eller andre, der udøver sundhedsfaglig virksomhed i sundhedsvæsnet.

Du skal selv registrere dig

Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kan du læse, hvilke behandlingssteder, der skal registreres. Det er også på denne hjemmeside, at du skal registrere din virksomhed. Når registreringen er gået igennem, vil du kunne se den i oversigten på styrelsens hjemmeside.  

Registreringen er lovpligtig ifølge Sundhedsloven (§ 213c) og du risikerer en bødestraf, hvis ikke registreringen er sket, inden fristen udløb.

Kilde