Dit arbejdsmiljø

Ved at forebygge vil de fleste opleve de har et godt arbejdsmiljø og går glade hjem efter en arbejdsdag.

Særligt når du arbejder i et køkken, er du udsat for flere forskellige belastende påvirkninger i arbejdsmiljøet. Det gælder både fysiske, psykiske og kemiske påvirkninger, der kan skade dit helbred og arbejdsevne. Tempoet kan være højt, og det slider på både fysikken og humøret. Måske er du en af dem, der må spise piller hver dag på grund af smerter. Måske er du utryg for, hvad fremtiden bringer.

Politiske og økonomiske forandringer oveni giver dig ekstra belastninger. Bliver problemerne ikke forebygget, kan dårligt arbejdsmiljø ende med at gøre dig syg og give dig en arbejdsskade, med risiko for, at du mister dit job.

Derfor er der al mulig grund til at sætte dit arbejdsmiljø i højsædet og fastholde, at du skal kunne gå sikkert og sundt på arbejde.Når du går hjem fra arbejde, skulle du gerne have oplevet en god og meningsfuld arbejdsdag, med overskud til familie og vennekreds efter endt arbejdsdag.

Tidligere undersøgelser viser, at hovedparten af medlemmerne faktisk er glade for det arbejde, de har udrettet på en arbejdsdag, trods udfordringer med belastninger i arbejdsmiljøet.
 

Forbundet arbejder for et godt arbejdsmiljø til dig

For at du kan få et godt arbejdsmiljø, kræver det at der løbende bliver arbejdet med at udvikle ny viden, nye værktøjer og materialer, til at forbedre arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Kost & Ernæringsforbundet arbejder for at forbedre dit arbejdsmiljø og skabe gode rammer for, at du kan yde høj kvalitet i ydelse og produkt.

Det gør vi i samarbejde med andre organisationer, bl.a. gennem hovedforbundet FTF, i Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for velfærd og Offentlig administration.

Arbejdstilsynet fører tilsyn

Alt dette arbejde understøttes selvfølgelig af arbejdsmiljøloven og aftaler om arbejdsmiljø indgået med arbejdsgiverne.

Det er ikke nogen garanti for, at arbejdsmiljøreglerne bliver overholdt, så en aktør som Arbejdstilsynet fører tilsyn med dit arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøet reguleres i noget omfang også af levnedsmiddellovens regler og det tilsyn, fødevareregionerne udøver.

Du har altid mulighed for at henvende dig anonymt til Arbejdstilsynet og klage over dårligt arbejdsmiljø.

Medansvar for eget arbejdsmiljø

Den centrale indsats kan ikke stå alene. Din egen indsats og opmærksomhed på dine arbejdsmiljøforhold er vigtig for at få succes med arbejdsmiljøarbejdet på din arbejdsplads og forbundets indsats.

Det er dig, der kan fortælle arbejdsmiljøorganisationen og forbundet, hvor problemerne er, og hvilke løsninger, der virker i praksis.