DIT PERSONLIGE LEDELSESGRUNDLAG

Skrevet af Michael Dreyer, redaktør Radiografen.

Alfred Josefsen, der er tidligere koncerndirektør i Irma og forfatter til flere bøger om ledelse, lagde på den 3 timer lange MasterClass for med at få defineret ledelse, og skabe konsensus om definitionen - eller definitionerne. En af definitionerne var, at ledelse skaber resultater gennem andre (læs: medarbejdere). En anden var at ledelse kan få noget til at ske, som ikke ville ske af sig selv – at sætte retning.

For Alfred Josefsen var det også værd at pointere at ledelse ikke er det samme som styring, og at ledelse kommer ud af mennesker. Ikke ud af maskiner, regneark eller lovgivning. Det er i relationen mellem mennesker at ledelsesrummet ligger – ledelse er med andre ord en ”kontaktsport”, i nogle tilfælde en ekstremsport. Og ledelse er en påvirkningsdisciplin.

 

Skabelse

Det personlige ledelsesgrundlags indhold kan ses som en varedeklaration på den individuelle leder, som giver en klar definition på, hvad det er den enkelte leder tilbyder. Det er også en ønskeliste til godt medarbejderskab, som er rettet mod, hvad det er du som leder vil have ud af dine medarbejdere.

Det personlige ledelsesgrundlag skal være indenfor rammerne af organisationens ledelsesgrundlag, men er i øvrigt ikke til godkendelse. Står du udenfor de organisatoriske rammer er der to muligheder. Du kan enten søge indenfor rammerne, eller du kan søge et andet arbejde. Eller med Alfreds egne ord: ”Vil du indenfor, eller vil du ud?”

Ledelsesgrundlaget bør være handlingsrettet, fordi ledelse i den sidste ende er adfærdsbetinget. Der skal skabes et match mellem ledelse og medarbejdere for at fremme dialog og forståelse.

Det tager tid at skabe et personligt ledelsesgrundlag. Den afholdte MasterClass kan være et startskud i den proces det er, og den videre udvikling af det, er en livslang øvelse. Det personlige ledelsesgrundlag er ikke en statisk størrelse.

 

Menneskelighed

I løbet af MasterClass’en skinnede det igennem i Alfred Josefsens oplæg og kommentarer, at det er vigtigt at forblive tro mod sig selv. Det personlige ledelsesgrundlag tager udgangspunkt i dine egne værdier. Det tager udgangspunkt i, at du arbejder som et menneske i relationer til mennesker, ikke i roller og positioner. Værdien i det personlige ledelsesgrundlag er, helt nøgternt og på bundlinjen, at reducere splid og spild – som jo også er et resultat af splid. Splid, som blandt andet kan vise sig som brok på arbejdspladsen. Brok er defineret som utilfredshed rettet det forkerte sted hen. Utilfredshed skal ikke rettes mod kolleger, det skal rettes mod chefen. Det er et spørgsmål om tillid.

Værdien ligger endvidere i at skabe holdånd, samarbejde og rum for samspil. At spille hinanden bedre.

Den nærværende leder bliver i ”jeg-formen”, og bruger ikke ”vi” eller ”man”. Du holder med andre ord fast i dig selv i din ledelse. Også selvom det betyder at du skal udvise sårbarhed og skrøbelighed. For at blive den gamechanger, der nogen gange skal til, for at skabe den nødvendige forandring, så må du også være eksplicit i dit udtryk for, hvad du skal have hjælp til.

 

Overvejelser

Alfred Josefsen fremlagde en kogebog af overvejelser, som ledere bør gøre sig i skabelsen af det personlige ledelsesgrundlag.

• Ønsker du eller ønsker du ikke at få feedback, kritik og blive udfordret af dine medarbejdere?

• I hvilken grad er du tilhænger af lukkede kontra åbne ledelsesprocesser?

• Hvad er dine betragtninger omkring pisk eller gulerod som motivationsparametre?

• Hvordan ønsker du at være i kontrol med det, som foregår i din organisation?

• Hvordan prioriterer du tidsanvendelse og ressourceforbrug til dokumentation og rapportering?

• Hvor meget er du villig til at ofre mht. resultatskabelse for selv at bevare kontrollen og styringen?

• Hvad betyder magt?

• Hvor mange kræfter bruger du på ”organisations-taktik”?

• Hvis tillid og kontrol er hinandens modpoler, hvor er du så på skalaen?

• Hvad er din grundantagelse om medarbejdere (menneskesyn)?

• Hvordan forsøger du at holde energiniveauet oppe i din organisation?

 

Øvelser

Efter Alfred Josefsens inspirerende oplæg skulle deltagerne drøfte de øvelser, der var blevet omdelt (se tekstboks).

En lille opsummering af de resultater, der kom ud af drøftelserne var, at tillid er blandt de vigtigste ingredienser i relationen mellem leder og medarbejder. Ærlighed i ledelsen – uden nødvendigvis at rutte med sandheden – blev også nævnt flere gange. Venlighed, mod og faglighed (i en bred forstand) blev også nævnt. I forbindelse med det sidste, blev det også drøftet, og fundet nødvendigt, at professionsfaglighed i mange tilfælde er en kompetence, der skal holdes fast ved, for at have den fornødne troværdighed.

Refleksion er en vigtig del af det at være leder. Har du som leder 10 sekunder til dagligt at stille dig selv spørgsmålet: ”Hvad er det jeg selv gør, som batter noget?” Det burde alle kunne afsætte tid til.

Alt i alt en konstruktiv eftermiddag med god metodik, en stram tidsplan på den gode måde og indtrykket af, at man kan nå langt på kort tid.

 

 

 

MasterClass

MasterClass i ledelse blev arrangeret af 7 organisationer i Sundhedskartellet, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Jordemoderforeningen, Kost- og Ernæringsforbundet, Lederforeningen i DSR og Radiograf Rådet. MasterClass løb af stablen i København og Fredericia i januar måned 2019.

De tre timer bestod dels af et oplæg af Alfred Josefsen, og dels af øvelser, hvor deltagerne diskuterede ledelse ud fra 6 udsagn og spørgsmål:

1. Betragt dig selv som ”det aktive” stof og skriv 10 eksempler på god ledelse.

2. Hvad vil du have opnået, når du forlader dit nuværende lederjob?

3. Beskriv de (få) grænser eller værdier, som du ikke vil overskride i din udøvelse af ledelse.

4. Hvad er de 5 vigtigste ting medarbejderne kan forvente af dig og din ledelse?

5. Hvilke afgørende krav stiller du til dine medarbejdere?

6. Hvordan vil du arbejde med at færdiggøre dit personlige ledelsesgrundlag?

 

 

Alfred Josefsen

Alfred Josefsen (født 3. august 1957 i Snedsted) er tidligere (indtil maj 2012) adm. direktør for supermarkedskæden Irma.

Alfred Josefsen var medlem af Ledelseskommissionen, der fremlagde sit arbejde i juni 2018. Ledelseskommissionen blev nedsat af regeringen for at understøtte bedre ledelse i hele den offentlige sektor.

Den skulle blandt andet komme med konkrete anbefalinger til hvilke indsatser, der kan fremme og understøtte en styrkelse af ledelseskvaliteten i den offentlige sektor.

 

Bibliografi

”Kære Irma” er historien om Irmas turnaround fra 1999 –2004.

”Min Passion for Ledelse” udkom i 2011 og indeholder en ny værktøjskasse til at bedrive ledelse, som ikke bygger på magt og hierarkier.

”I ØJENHØJDE” udkom i 2015 og består af 100 klummer, som gennem tiderne har været trykt i Berlingske Business.

”Ledelse i virkeligheden” er en bog fra 2018, som er baseret på et konkret forløb som coach og sparringspartner for lederne og ledelsen på JAC, som er et center for fysisk og psykisk handicappede i Gentofte.

VidensBank