DSAFs annual meeting 2019

Bestyrelsesmedlem Randi Tobberup har været til DSAFs årsmøde

Et to-dages program med spændende oplæg dannede rammerne for Dansk Selskab for Adipositas Forskning årsmøde.

Binge Eating Disorder (BED) blev omdrejningspunktet for dag 1. Jens Christian Holm holdt et spændende oplæg vedr. Obesity related disturbed eating in a new perspective. Her var fokus på disturbed eating og fat mass regulation. Morten Asp Vonsild Lund holdt et oplæg vedr. Distubed eating behaviours (hvorvidt patienter springer måltider over, trøstespiser, overspiser og spiser hurtigt). I deres ukontrollerede studie fandt de, at på trods af hyppig forekomst af disturbed eating behaviours, havde disse patienter en god behandlingseffekt (reduktion af isoBMI). Heldigvis blev BED også belyst fra et helt andet perspektiv, da psykolog Lene Meyer præsenterede hvordan BED afgrænser sig fra øvrige spiseforstyrrelser og hvordan behandling af BED ikke bør omhandle kropsvægt. BED er et komplekst psykisk problem, som desværre også involverer overvægt. Take home message var at disse patienter ikke skal behandles som ved almindelig overvægt, da fokus på kalorierestriktion, kropsvægt og kropsutilfredshed forværrer BED. I hendes klinik er fokus derimod på at lære at spise mere normalt og have det godt med sig selv, ikke på vægttab. Til sidst blev BED omtalt fra patientperspektivet, hvor patient N.E. kunne fortælle hvordan det er og har været at have BED og hvordan behandlingsforløbet for overvægt forværrede hendes BED. Hun er nu i BED behandling hos Lene Meyer og oplever bedring af hendes BED.

Eftermiddagen var fyldt med primary prevention. Primary prevention handler om at forebygge, ikke behandle overvægt. Her findes få/ingen studier, da de fleste såkaldte “primary prevention studies” er udført på en heterogen gruppe børn med både normal- og overvægtsproblematik. I dag findes ingen effektiv indsats for forebyggelse af overvægt.

På dag 2, blev der sat fokus på fysisk aktivitet og energibalance ved Klaas Westerterp (NL). Take home message var at energiindtag afgør energibalancen, ikke fysisk træning. Ved interventioner med fysisk træning ses ofte en kompensation af nedsat fysisk bevægelse i hverdagen, hvilket resulterer i manglende øgning af energiforbruget. Et spændende oplæg af Magriet Westerterp-Plantenga (NL) omkring interaktionen mellem energiindtag og belønningsmekanismer i hjernen. Til sidst et oplæg fra Svenske Torsten Olbers omkring bariatri. Han fremlagde resultater fra et studie om langtidseffekt af vægttab ved bariatrisk operation. For langt de fleste, holdes vægttabet på 20 % eller mere i mange år.

Mange tak for et par spændende dage med adipositasforskning.