Du har ret til arbejdstøj

  • Mette Jensen   [ TEKST ] Henrik Frydkjær [ FOTO ]
    Mette Jensen [ TEKST ] Henrik Frydkjær [ FOTO ]

I efteråret viste indsamlingen af data til Kost og Ernæringsforbundets lønstatistik, at arbejdstøj undertiden opfattes som et personalegode. Men retten til arbejdstøj er aftalt mellem arbejdsgiverne og den faglige organisation og fremgår af den overenskomst, du arbejder under − samt af arbejdsmiljøloven.

Hvis du ikke får udleveret arbejdstøj, skal du i stedet have en godtgørelse for selv at lægge arbejdstøj til og at vaske det. Godtgørelsen vil fremgå af lønsedlen.

Fodtøj hører ikke med til arbejdstøjet og er ikke omfattet af overenskomsten, det gælder også sikkerhedssko. Sikkerhedsskoene betragtes til gengæld som et værnemiddel, og det fremgår af arbejdsmiljøloven, at de skal udleveres, hvis der er behov for dem. Det vil der for eksempel være, hvis gulvene er glatte og våde, og der er risiko for at skride.

Arbejdstøj og sikkerhedssko burde med andre ord gå af sig selv, men erfaringen viser, at det ikke altid er så enkelt, og at der nogle steder må kæmpes for at få udleveret arbejdstøj, alternativt en godtgørelse for brug af eget tøj og tøjvask. Hvis ikke det går af sig selv, så kontakt din leder, din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant − eller dit forbund.

GUIDE TIL ARBEJDSTØJ

Om du har krav på arbejdstøj (beklædning/tjenestedragt og fodtøj), afhænger af arbejdsmiljølovgivningen og af, hvad der er aftalt i den overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskellige regler afhængigt af, om du er ansat i en kommune, region eller i staten. Og at der er forskel på beklædning og fodtøj.

Beklædning
Er du ansat i en kommune eller region

er det aftalt i forbindelse med overenskomsten, at

• der gives fri tjenestedragt og vask, eller at

• der hver måned skal gives en særlig godtgørelse til tjenestedragt og vask.

Er du ansat i staten
har du fri tjenestedragt.

Er du privat ansat,
skal du undersøge, om din ansættelseskontrakt henviser til en overenskomst. Hvis den gør, er det aftalerne i denne, der gælder.

Hvis ikke ansættelseskontrakten henviser til en overenskomst, er det arbejdsmiljølovgivningens regler, der regulerer spørgsmålet om tjenestedragt.

Godtgørelse for tjenestedragt
Hvis du skal have en godtgørelse, kan den gives på tre måder:

•  Du sørger selv for indkøb af tjenestedragt og vask af den

•  Du køber og betaler selv tjenestedragten, men har mulighed for at få den vasket

•  Du får tjenestedragten betalt, men skal selv vaske den.

Taksten for godtgørelse er forskellig afhængig af, om du er ansat på en kommunal eller regional overenskomst. Taksten fremgår af overenskomsten.

Størrelsen på godtgørelsen er den samme, uanset om du er ansat på fuld tid eller deltid.

Fodtøj
Fodtøj reguleres efter arbejdsmiljølovgivningen. Den slår fast, at ordentligt og sikkert fodtøj skal være med til at forhindre ‘ulykker og nær-ved-ulykker’. Det betyder, at der skal stilles værnefodtøj/sikkerhedssko til rådighed, hvis der f.eks. er risiko for at skride.

Særlig beklædning
Ved arbejde i kolde rum er der krav om en særlig arbejdsbeklædning, og den skal i følge arbejdsmiljølovgivningen stilles til din rådighed.

Du skal betale skat
Du skal betale skat af ‘fri beklædning’.  Det betyder, at hvis du får en godtgørelse for de penge, du bruger på arbejdstøj, vil du blive beskattet af det beløb, som godtgørelsen lyder på.

Hvis du får udleveret arbejdstøj på din arbejdsplads, skal du i princippet også betale skat af værdien af arbejdstøjet. I praksis er det dog sådan, at hvis dit arbejdstøj kun bruges i arbejdstiden, f.eks. hvis det er udstyret med et logo eller i øvrigt er uegnet til privat brug, så bliver du ikke beskattet af tøjet.

 

Info:

Arbejdstøj
www.kost.dk/arbejdsbeklaedning

Overenskomsterne
for de forskellige arbejdsområder:

www.kost.dk/overenskomster
− vælg den, der gælder for dig

Værnefodtøj
www.at.dk – søg: værnefodtøj

Arbejde i kolde rum
Vejledning fra Branchearbejdsmiljørådene

www.arbejdsmiljoweb.dk
− søg: arbejde i kolde rum

Kontakt:

Hvis der er problemer med at få arbejdstøj på din arbejdsplads, skal du i første omgang tage fat i din leder. Du kan også kontakte din tillidsrepræsentant eller din arbejdsmiljørepræsentant.

Eller du kan kontakte forhandlingsafdelingen i Kost og Ernæringsforbundet.
post@kost.dk
31 63 66 00