Du kan stadig nå at stille op

Fra nu

Fra den 15. januar og frem til den 15. februar kan aktive medlemmer stille op til en politisk post i Kost & Ernæringsforbundet.

Valget

Fra den 16. februar til den 25. marts kan forbundets aktive medlemmer stemme på de opstillede kandidater. Valget foregår på forbundets hjemmeside. Ved organisationsvalget 2013 skal der blandet andet findes en forbundsformand, medlemmer til hovedbestyrelsen og regionsformænd.

Flere oplysninger

Du kan læse mere om, hvad der kræves for at stille op og beskrivelser af de enkelte politiske poster på de valgsider, der er oprettet på forbundets hjemmeside kost.dk. Du finder valgsiderne her: Valg2013.