Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Du skal tættere på dit forbund − og forbundet skal tættere på dig

  • Ghita Parry / Formand
    Ghita Parry / Formand

Struktur kan måske lyde kedeligt, men det er alt andet. Det handler om din og min hverdag, om vores profession og vores fremtidige arbejdsliv. 

Faktisk er det en drøm. En drøm om et moderne forbund, der i langt højere grad end nu er tegnet af dig – det enkelte medlem. Et forbund og et professionsfælleskab, hvor du kan bidrage med din viden og dit engagement, så længe du har lyst. Og lige med dét, du har lyst til. Vi skal have et levende forbund, der er tæt på den enkelte, og som giver plads til nye ideer, projekter og meninger.

Derfor lægger hovedbestyrelsen op til, at alle 'aktive' medlemmer kan deltage i beslutningerne. Som medlem skal du kunne komme til generalforsamlingen og sige din mening – og blive hørt. Vi skal væk fra et forbund, hvor få bestemmer for de mange.

Hovedbestyrelsen vil også et forbund, hvor alle ‘aktive’ medlemmer kan stille op til valg, hvis de har lyst til at deltage i det fagpolitiske arbejde. Eller i de nye fagråd, hvor de kan engagere sig uden at skulle vælges. Det handler helt grundlæggende om, at du skal tættere på forbundet, og forbundet skal tættere på dig.

  Med den nye struktur vil hovedbestyrelsen invitere dig og dine kolleger ind i beslutningerne. Du skal kunne arbejde med de emner, du brænder for. Og du skal have mulighed for at udvikle dine holdninger og ideer sammen med andre, der brænder for det samme.

Jeg tror på, at vi med den nye struktur får et endnu bedre forbund og et endnu stærkere fællesskab. Vi kan mere sammen end hver for sig. Det kræver, at vi tør gå foran og skabe nye måder at være fagligt engageret på. Vi skal åbne for nye ideer, projekter og standpunkter.

Vi holder ekstraordinær kongres den 30. september – hovedbestyrelsens indstilling er klar: vi skal være innovative, for vi udvikler os ikke, hvis vi bare gør, som vi plejer, vel?

Ghita Parry / Formand