Efter- og videreuddannelse

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed har muligheder for efter- og videreuddannelse på fx kandidat-, master- og diplomniveau. Mulighederne for efter- og videreuddannelse er mange. Professionsbachelorer har ikke nødvendigvis direkte adgang til efter- og videreuddannelser. Nogle af uddannelsesstederne har særlige adgangskrav som skal opfyldes. Information herom kan findes på universiteteternes egne hjemmesider.

SDU ruster diætister til fremtidens tværfaglige rolle - læs artiklen fra Diætisten nr. 152, april 2018.

Nedenstående liste over kandidat-, master-, og diplomuddannelser er opdateret primo 2018, hvorfor der kan være ændringer ift. de konkrete optagelseskrav på de forskellige uddannelsessteder. Brug derfor listen som inspiration, og rådfør dig efterfølgende med studievejledningen.

Kandidatuddannelser

Aalborg Universitet 
Folkesundhedsvidenskab, Aalborg 
Integrated Food Studies, København 
Læring og forandringsprocesser, Aalborg og København 
Klinisk Videnskab og teknologi, Aalborg 
It, læring og organisatorisk omstilling, Aalborg og København 
Anvendt Filosofi, Aalborg

Aarhus Universitet
Pædagogisk sociologi, Aarhus og København
Pædagogisk filosofi, Aarhus og København
Pædagogisk antropologi, Aarhus og København
Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Aarhus

Master of Health Science, Aarhus
Master of Public Health, Aarhus

Københavns Universitet 
Fødevareinnovation og sundhed, København
Fødevarevidenskab, København 
Human ernæring, København 
Klinisk ernæring, København
Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, København

Roskilde Universitet 
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, Roskilde + sidefag

Syddansk Universitet
Idræt og sundhed, Odense 
Folkesundhedsvidenskab, Esbjerg 
Pædagogik (kandidat), Odense 
Product Design, Kolding 
Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Odense

Masteruddannelser

Aalborg Universitet
Master i Sundhedsinformatik, Aalborg 
Master i læreprocesser, Aalborg 
Master i organisatorisk coaching og læring

Aarhus Universitet
Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, Aarhus
Master i Sundhedspædagogik og sundhedsfremme, København  Syddansk Universitet

Master i Børne- og ungdomskultur - medier og æstetiske læreprocesser  
Master i rehabilitering 
Master of Public Management 
Andre masteruddannelser fra SDU

Københavns Universitet
Master i Idræt og Velfærd, København
Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed, København
Master of Public Health, København

Roskilde Universitet
Master i Sundhedsfremme, Roskilde

Diplomuddannelser
De forskellige University College/Professionshøjskolerhøjskoler udbyder en række diplomuddannelser, inden for eksempelvis: ernæring, pædagogik, erhvervspædagogik, psykiatri, ledelse, erhvervs- og karrierervejledning samt modulet klinisk vejleder. Se mere herom på uddannelsesstedernes hjemmeside.

VIA University College
University College Syddanmark 
Professionshøjskolen Metropol
Professionshøjskolen Absalon