Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Elev fik efterbetalt 50.000 kroner

  • Marie Preisler [ t e k s t ]  |  Kissen Møller Hansen  [ f o t o ]
    Marie Preisler [ t e k s t ] | Kissen Møller Hansen [ f o t o ]

19-årige Mette Muus var glad for sin praktikplads i en cafe i en provinsby i Nordjylland, og hun var også rimeligt tilfreds med lønnen, indtil det en dag gik op for hende, at den var alt for lav.

− Jeg kunne lide jobbet og havde slet ikke stillet spørgsmålstegn ved lønnen, selvom den var ret lav. Men en dag på skolen holdt Kost & Ernæringsforbundets regionsformand i Nordjylland oplæg og viste lønstatistik, og så kunne jeg pludselig tydeligt se, at der måtte være noget galt, for jeg fik meget mindre i løn, end de tabeller viste, at jeg skulle have, siger Mette Muus.

Hun gik til sin arbejdsgiver og forklarede, at hun fik for lidt i løn og bad arbejdsgiveren tjekke lønstatistikken. Det lovede arbejdsgiveren, men der kom aldrig noget svar, og trods gentagne rykkere lykkedes det hende ikke at få sin arbejdsgiver i tale om lønnens størrelse.

Tavs arbejdsgiver

Mette Muus kontaktede derfor Kost & Ernæringsforbundet, der vurderede, at hun i hele sin praktikperiode havde fået for lidt i løn.

Kost & Ernæringsforbundet tilbød at overtage dialogen med arbejdsgiveren. Et tilbud hun tog imod med lettelse.

− Det var virkelig rart, at jeg ikke selv skulle føre forhandlingerne med min arbejdsgiver. Jeg havde ikke været ude på arbejdsmarkedet før, og det var ubehageligt at skulle stå i den situation og med en arbejdsgiver, der slet ikke ville tale med mig om det.

Efter forhandling med Kost & Ernæringsforbundet accepterede arbejdsgiveren at udbetale det beløb, som Mette Muus havde fået for lidt i sin praktikperiode − i alt næsten 50.000 kroner.

− Denne sag havde jeg helt sikkert ikke kunne løse alene. Uden forbundets hjælp havde jeg stadig haft en træls løn. Så jeg er glad for, at jeg havde mit forbund i ryggen, og jeg vil helt sikkert være mere opmærksom i fremtiden og kontakte forbundet, inden jeg skriver under, for jeg vil ikke havne i sådan en situation en anden gang.

Mette Muus er et opdigtet navn. Elevens navn er redaktionen bekendt.

 

GUIDE TIL ELEVLØN

 

Løn og overenskomst

Som elev er du dækket af en overenskomst. Hvilken overenskomst, der gælder for dig, afhænger af, om du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver i staten, regionen eller kommunen.

Du kan se gældende overenskomster/løntabeller på forbundets hjemmeside.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en privat arbejdsgiver, kan du kontakte forbundet for at få forbundets vurdering af, hvilken overenskomst du skal høre under.

Arbejdstid

Som elev skal du til enhver tid følge de arbejdstidsregler, som gælder for den overenskomst, du er ansat under.

Info:

Se overenskomster og løntabeller

ansatte i regionen:
www.kost.dk/overenskomst-region

ansatte i kommunen:
www.kost.dk/overenskomst-kl

ansatte i staten:
www.kost.dk/overenskomst-stat

Elevguide
Læs mere om forholdene under din uddannelse i Kost & Ernæringsforbundets ‘elevguide’.
www.kost.dk/elevguide

Kontakt:

Kost & Ernæringsforbundet
Forhandlingsafdelingen
post@kost.dk
31 63 66 00