Elev til hovedbestyrelsen

Først i det nye år skal der vælges en elev til hovedbestyrelsen.

Lidt om hovedbestyrelsen 

Hovedbestyrelsen er sammensat af 12 repæsentanter, som har ansvar for at de strategiske indsatsområder, som kongressen fastlægger, bliver udført.

Der holdes ca. otte hovedbestyrelsesmøder om året (i København), heraf ca. fire to dages møder – dog flere, når der er overenskomstforhandlinger. Du kan læse mere om hovedbestyrelsen her

Derfor skal du stille op

Der er masser af gode grunde til at stille op:

  • Du får et stærkt netværk og en masse erfaringer – bl.a. med at forhandle, argumentere og træffe beslutninger.
  • Du styrker dit CV og din faglige profil, samtidig med at du får indflydelse på dit fag.
  • Din uddannelse har altid førsteprioritet. Så hvis der opstår perioder, hvor du bliver nødt til at neddrosle på hovedbestyrelsesarbejdet på grund af din uddannelse, er der fuld forståelse for det.

Sådan stiller du op

Du skal fortælle forbundet senest 17. januar 2014 kl. 9, at du stiller op til valg til hovedbestyrelsen. Kontakt Gitte Borup; gb@kost.dk. Du er også velkommen til at sende et brev.

  • I mail eller brev fortæller du, hvem du er, og hvorfor du stiller op: er der f.eks. særlige ting, du vil arbejde for i hovedbestyrelsen. Vedlæg gerne et foto af dig selv.
  • Du er også velkommen til at sende en video, hvor du fortæller om dig selv.
  • Hvis du har brug for hjælp til at få skrevet, er du velkommen til at kontakte Mette Jensen, mj@kost.dk, eller Sebastian List Feirup, sli@kost.dk.    
  • Alle elever, der stiller op til valget, præsenteres her på hjemmesiden og på facebook.

Sådan stemmer du til valget

Den 31. januar sendes en mail om valget til alle elever.

  • Valgperioden begynder 31. januar og slutter 14. februar kl. 12.00. I den periode kan du stemme. Afstemningen foregår elektronisk.
  • Resultatet af valget offentliggøres på hjemmesiden og på facebook, når stemmerne er talt op i løbet af den 14. februar.
  • Er der kun én elev, der stiller op, er vedkommende valgt den 17. januar, når fristen for opstilling er slut.

Frister og datoer

Der er frist for meddelelse af dit kandidatur d. 17 januar 2014 kl. 09:00.

Valget finder sted på forbundet hjemmeside, kost.dk og løber indtil d. 14. februar 2014. Valgresultatet bliver offentligjort hurtigst muligt på kost.dk.

Vil du vide mere

om hovedbestyrelsen, hvad det kræver af dig, og hvad du får ud af det, så kontakt forbundets formand eller de studerendes repræsentant: